HAR STRAMMET INN: Strengeste finansminister siden 1988

Forrige finansminister som var like gnien som Kristin Halvorsen var i fjor, var Gunnar Berge i 1988.

  • Øystein Sjølie
Publisert:,

I fjor brukte Norge 1,3 milliarder oljekroner. Så streng mot seg selv og nordmenn flest har ikke staten vært på over 20 år.

Forrige gang staten brukte så lite var i 1988, da staten gikk med overskudd, også før oljeinntektene (se figur 1). I 1988 var Gunnar Berge finansminister.

Siden den gang har Norge hatt syv finansministre, og av disse er Kristin Halvorsen strengest.

Ifølge de offisielle tallene som ble lagt frem i dag, var det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet i fjor på 58 milliarder kroner. Det tilsvarte 3,6 prosent av BNP (se figur 2). Men justerer man for overføringer til Norges Bank, renteinntekter og det som kalles "aktivitetskorrigeringer", var underskuddet på statsbudsjettet bare 1,3 milliarder.

Så lite underskudd har altså ikke noen finansminister hatt på 20 år.

Les også: Ekspertene avlyser rentehoppet

Justeringer

Den klart viktigste av justeringene er aktivitetskorrigeringene.

På grunn av den sterke høykonjunkturen de siste årene, er statens inntekter fra Fastlands-Norge svært høye nå. Inntekter fra skatter og avgifter blir unormalt høye. Samtidig blir utgiftene til ledighetstrygd lavere.

For 2007 har Finansdepartementet "justert bort" 55 milliarder kroner fra de totale inntektene på 1030 milliarder kroner.

Konjunkturene slår hardt

- Dette viser at høykonjunkturen har svært ekstremt sterk, og hvor hardt konjunkturene slår inn i statsfinansene, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities.

I tillegg bidrar andre forhold, som overføringer mellom Finansdepartementet og Norges Bank, til at statens overskudd ble 2 milliarder høyere enn normalt.

For 2008 budsjetterer regjeringen med inntekter på 1119 milliarder kroner. Av dette er 60 milliarder "justert bort" i aktivitetskorreksjoner.

Både for 2007 og 2008 er korreksjonene oppjustert kraftig siden statsbudsjettet i fjor høst.

- Beregningene er heftet med stor usikkerhet, og blir ofte endret kraftig gjennom året, sier Andreasen.

Fornuftige justeringer

Han mener justeringene er svært fornuftige.

- I lavkonjunkturen fra 2002-2004 var også justeringene store, men med motsatt fortegn. Over tid jevner korreksjonene seg ut. Og selv om beregningene er usikre, ville det blitt helt feil uten justeringer, sier han.

I 2004 brukte Norge 79 milliarder oljekroner.

- Lavkonjunkturen førte til en kraftig svekkelse av statsfinansene, sier Andreassen.

Til E24-forsiden

Flere artikler

  1. Sitter i styret til gransker

  2. Frykter langvarig streik

  3. Baksaas kan miste bonus

  4. Annonsørinnhold

  5. Dropper SAS-etterforskning

  6. Det haster med Nordland for StatoilHydro