KAMPEN OM BIODIESEL: Annegrete Bruvoll: - Derfor må biodiesel betale avgift

Biler som bruker biodiesel ødelegger også miljøet.

AVGIFT ELLER IKKE AVGIFT: Det er spørsmålet.
  • Øystein Sjølie
Publisert:

Miljøbevegelsen har hisset seg voldsomt opp over at regjeringen har kuttet avgiftsfritaket for biodiesel.

- Det virker som om mange miljøvernere ikke forstår at man gjeninnfører en miljøvennlig avgift. En viktig hensikt med avgiften er å redusere miljøskader, sier Annegrete Bruvoll, forskningsleder for klima- og energiøkonomi i Statistisk sentralbyrå.

Miljøskadelig drivstoff

Hun mener det er svært gode grunner til at også biodiesel skal ilegges de fleste avgiftene som er ilagt bensin og diesel.

- Biodiesel er riktig nok CO2-nøytralt, men dette poenget ivaretas ved at den ikke har CO2-avgift, sier hun til E24.

Samlet bensinavgift i dag ligger på om lag 5 kroner. Av dette er bare 80 øre CO2-avgift.

Resten av avgiftene er knyttet til andre skader som bilkjøring påfører samfunnet.

Ifølge en utredning fra 2007 dekker 2,50 kroner av bensinavgiften dekker ulykkeskostnader. Køer tilsier ytterligere 1 krone, mens andre miljøskader som støy og lokale utslipp også tilsier ytterligere 1 krone.

- Dette er ikke en avgift som er pålagt for å skaffe inntekter til staten, slik som momsen er. Drivstoffavgiften skal bidra til at drivstoffprisene reflekterer de samfunnsøkonomiske kostnadene av bilkjøring. Den skal både kompensere samfunnet for skadevirkningene ved transport, og redusere omfanget av dem. Hvis biodiesel ikke blir pålagt denne avgiften, er det en indirekte subsidiering av kjøring med biodiesel, og det er jo ikke miljøvennlig, sier Bruvoll.

Et kort unntak

Mange mener regjeringen har villedet næringen ved nærmest å love fritak for drivstoff-avgiften. Bruvoll er helt uenig.

- De fikk fritak en stund, for å hjelpe dem på vei. Nå blir den faset ut i løpet av to år. Men biodiesel burde ikke vært fritatt fra disse kostnadene i det hele tatt, sier Bruvoll.

Virkemiddelfokus

Mange miljøvernere vil ofte ha større overføringer og subsidiering til ting som kan erstatte miljøskadelige aktiviteter, som vind- og solkraft, eller biodiesel.

- Det er veldig vanlig å bli virkemiddelfokusert i stedet for målfokusert. Men det er mer effektivt å legge avgifter på det som er skadelig, enn å støtte alt annet, sier Bruvoll.

Flere nyheter på E24.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Bellona på bærtur med biodiesel

  2. Dyrere diesel fra nyttår

  3. - Biodieselavgift er et dolkestøt i ryggen

  4. Vurderer nye avgiftshopp på miljøbiler

  5. Betalt innhold

    – Kan få landstrøm i alle havner til alle skip