RIKSREVISJONEN REFSER OLJEFONDET: Oljefondet slår tilbake mothonorarkritikk

NBIM ser ikke problemet med utbetalingen til ett forvaltningsfond på 500 millioner kroner.

YNGVE SLYNGSTAD: Leder Oljefondet.
Publisert:

Riksrevisjonen er tirsdag lite nådig overfor avtalen med en ekstern forvalter av Oljefondet (Statens pensjonsfond utland).

Den avkastningsavhengige utbetalingen på 500 millioner kroner er "sterkt kritikkverdig", ifølge Riksrevisjonen.

Kommunikasjonsrådgiver i Norges Bank Investment Management (NBIM), Øystein Sjølie, ønsker å balansere bildet etter Riksrevisjonens flengende kritikk:

- Vi er svært fornøyd med denne avtalen. Honoraret til denne forvalteren var høyt, fordi resultatene som ble levert var eksepsjonelt gode, sier Sjølie til E24.

Norges Bank opplyser til Riksrevisjonen at den opprinnelige investeringen var på 2,8 milliarder kroner. Denne var i sin helhet trukket ut av porteføljen ved utgangen av 2009. Da var den gjenstående markedsverdien på omtrent 3,3 milliarder kroner.

Dermed har forvalteren skapt en avkastning på 118 prosent i løpet av investeringsperioden.

- Vanlig avtale

Sjølie avviser at avtalen er urimelig god, og forklarer at denne typen avtaler jevnlig benyttes i forbindelse med eksterne forvaltere.

- Denne avtalen er inngått på vanlige forretningsmessige vilkår, slik alle våre avtaler med eksterne forvaltere er. Dermed innebærer avtalen også helt normale, forretningsmessige betingelser.

I slike avtaler er det svært vanlig å knytte godtgjørelsen opp mot forvalterens prestasjoner, utdyper han.

- Avkastningsavhengige honorarer er en viktig del av disse avtalene, fremholder Sjølie.

Les også: Én forvalter fikk 500 mill. i lønn

Skulle hatt 900 millioner

Forvalteren som fikk utbetalt 500 millioner kroner, skulle egentlig hatt et enda større honorar, opplyser Riksrevisjonen. Opprinnelig avtale ville ha medført et honorar på 900 millioner kroner.

- Du sier dere var fornøyd med avtalen. Dere valgte likevel å forhandle frem en betydelig reduksjon i honoraret?

- Jeg kan ikke gå i nærmere detalj om denne avtalen, og kommentere reduksjonen, sier Sjølie.

"Påfallende høyt"

Det opprinnelige honoraret ville ha utgjort i overkant av 27 prosent av avkastningen forvalteren genererte, mens det reduserte honoraret ligger på 15 prosent av den totale avkastningen.

Det avkastningsavhengige honoraret beregnes imidlertid som regel ut fra den såkalte "meravkastningen", altså i hvilken grad en forvalter slår markedet.

Sjølie ønsker ikke å gå i detalj om hvordan forvalterens honoraravtale er utformet, av konkurransemessige hensyn.

"Honoraret framstår både før og etter reforhandling av avtalen som påfallende høyt, så vel beløpsmessig som prosentuelt", heter det i rapporten.

NBIMs kommunikasjonsrådgiver mener denne påstanden er misvisende.

- Forvalteren har ikke fått beholde en prosentuelt høy del av vår avkastning, sier Sjølie.

Les også: Nå er Oljefondet over 3000 milliarder

Les flere økonominyheter på E24.

Publisert: