FOKUS BANK: Norsk økonomi vokser saktere

Norske innkjøpssjefer bekrefter inntrykket av at norsk økonomi vokser langsommere enn tidligere antatt.

  • Bernhard L. Mohr
Publisert:

Den norske innkjøpssjefsindeksen (purchasing managers' index - PMI) faller fra 51,6 i april til 50,1 i mai.

- Dette var svakere enn vi forventet. PMI-rapporten i mai underbygger tall vi har sett i det siste fra Statistisk sentralbyrå og andre, nemlig at norsk økonomi vokser saktere enn tidligere ventet, sier Frank Jullum, sjeføkonom i Fokus Bank.

Fokus Bank står bak PMI-rapporten, i samarbeid med NIMA, Norsk forbund for innkjøp og logistikk.

- Hovedproblemet er fortsatt fallende aktivitet i oljerelaterte næringer, som har stor betydning for norsk økonomi. Så lenge vi ikke får noe omslag i Nordsjøen, med høyere aktivitet der, kommer den langsomme trenden til å fortsette, sier Jullum.

Norsk PMI er et mål på utviklingen i norsk industriproduksjon, og baserer seg på intervjuer med innkjøpssjefer i et utvalg norske selskaper. Tall over 50 indikerer vekst siden forrige måned, tall under 50 betyr tilbakegang.

Nedgang i ordrer

Mens apriltallene var de beste siden april 2008, viser rapporten fra mai 2010 at veksten i norsk økonomi dabber av.

Frank Jullum understreker imidlertid at det er mye usikkerhet knyttet til apriltallene, på grunn av påsken. Fordi indeksen viser utvikling fra måneden før, fører det til usikkerhet også rundt maitallene.

- Vi ser for eksempel et kraftig fall i ordreinngangen i hjemmemarkedet i mai, etter stor vekst i april. Men påsken skaper stor usikkerhet. Det sterke resultatet i april kan nok ha skyldtes "comebacket" etter påsken i månedsskiftet mars-april, sier Jullum.

Indeksen på ordreinnganger falt fra 50,6 i april til 47,2 i mai.

- Fallet er ikke dramatisk. Hvis man ser dette over flere måneder, har indeksen ligget rundt 50. Generelt kan man si at vi etter kraftig fall i andre halvår 2009, er vi kommet tilbake til ganske moderat vekst, sier Jullum.

Sysselsettingen faller

Det er særlig sysselsettingsindeksen som trekker hovedindeksen ned. Mens sysselsettingsindeksen i april viste 48,9, brakte mai 45,5.

- April var veldig mye opp i forhold til årets første måneder. Vi er nå tilbake på det nivået vi hadde før april. Det betyr at vi har et moderat fall i sysselsettingen i Norge, sier Jullum, som understreker at han ikke er spesielt overrasket.

- Det stemmer overens med det man har sett fra SSB og i nasjonalregnskapet som ble lagt frem en tid tilbake, sier Jullum.

Indeksen for lagre av innkjøpte varer er den eneste delindeksen som stiger kraftig. Den gikk opp fra 50,0 i april til 55,2 i mai.

Til forsiden.

Publisert:

Flere artikler

  1. Hver fjerde bedriftproduserer mindre

  2. Industrien gir gass

  3. Fortsatt stor fart i industrien

  4. Norsk PMI: Første økning i sysselsettingen på over to år

  5. PMI: Norsk produksjon faller