Grønne løfter fra rikspolitikere

Alle politiske partier forsikrer at kampen mot klimaødeleggelsene skal bli valgets hovedsak, og at miljøet ikke skal komme i skyggen av den økonomiske krisen.

  • NTB
Publisert:

I grønne omgivelser midt i Spikersuppa i Oslo sentrum ble kjente rikspolitikere lørdag grillet av Framtiden i våre hender, og løftene satt løst. Anledningen var Oslo kommunes grønne festival, der hovedgata og tilgrensende områder var arena for miljøbevegelser av ymse slag.

Trærne langs Karl Johans gate skinte grønt i hard konkurranse med boder og bannere fra Rusken, Fairtrade, WWF, Enøketaten i Oslo kommune, Syklistenes landsforbund, Ruters biodrevne busser, Gravferdsetaten og diverse oppfordringer til kildesortering, gjenbruk og pant av flasker.

Unge og gamle, familier og utenlandsbesøkende, drev opp og ned langs Karl Johans gate i det fine forsommerværet og fikk seg en kaffekopp her og en prat om miljø der. I kommunens boder var mannskapet strålende fornøyd og mente det var merkbar større interesse for miljøspørsmål i år enn i fjor.

Til veggs

Paneldebatten ved statuen av Henrik Wergeland ble en konkurranse om hvem som vil kutte mest, og hvem som har de mest forpliktende løsningene. Daglig leder Arild Hermstad i Framtiden i våre hender gjorde sitt beste for å stille politikerne til veggs, og fikk i det minst en klokkeklar forsikring om at klima blir valgkampens tema nummer én.

Finansminister Kristin Halvorsen tok på seg partilederhatten og kunngjorde at SV går for 40 prosent kutt i klimautslippene innen 2020, en ambisiøs målsetting som går lenger enn det den rødgrønne regjeringen har som felles politikk. Hun ville imidlertid ikke gi et klimaløfte for 2013 etter samme modell som det kjente barnehageløftet for 2009.

– Men ambisjonene må øke. Alt nytt vi får på klimafronten om dagen, er dårlig nytt. Den økonomiske krisen vil gå over om noen år, mens trusselen mot det globale klimaet er mer langsiktig og dramatisk, sa SV-lederen.

Store endringer

Høyres nestleder Jan Tore Sanner understreket like fullt problemkompleksets alvor og understreket at det er behov for dyptgripende endringer i både forbruk og produksjon. Det er også påkrevd med samarbeid over partigrensene.

– Når bedriftene ser at de som skal lykkes i morgendagens marked, er de som tar miljøet på alvor, og som tenker miljø gjennom hele produksjonsprosessen, da vil det skje endringer, sa Sanner.

Han mente at myndighetene må bruke en kombinasjon av pisk og lokkemidler, av typen avgiftslettelser, for å lykkes med en slik vridning.

Marianne Marthinsen fra Aps stortingsgruppe påpekte at situasjonen ikke er blitt bedre etter at verden fikk den store aha-opplevelsen om de dramatiske miljøendringene høsten 2006, snarere verre. Hun mente den virkelig store debatten vil bli om hva som skal gjøres av tiltak i Norge, og hva som kan gjøres ute.

Annerledes

Frps Ketil Solvik-Olsen var annerledesmannen under debatten, som så ofte ellers. Frp godtar ikke de dramatiske perspektivene på samme måte som de andre partiene, og vil snakke om fornybar energi og energieffektivisering i industrien, snarere enn om kutt og omlegging av forbruksmønstre.

Venstres Gunnar Kvassheim vil gå langt mer radikalt til verks i Norge. Han vil ha et nytt og strengere klimaforlik og synes det er bra at regjeringen også tenker i de baner. Men Venstre vil begynne å forhandle om dette nå, ikke vente til 2010.

– Dette er vår tids største utfordring. Miljø må stå øverst på dagsordenen, selv om vi i Norge ikke merker så mye til de negative følgene av klimaødeleggelsene. Store kutt i utslipp må skje parallelt med utbygging av fornybar energi, sa Kvassheim

Til forsiden

Publisert:

Flere artikler

  1. Kullforslag utløste SV-oppgjør med Stortinget

  2. Vil gi klimagründere 500 mill.

  3. Svensk kritikk av norsk oljepolitikk

  4. Jobber for bred samlingsregjering i Hellas

  5. KrF-topp mener Sp og Frp har startet et kappløp mot bunnen i klimapolitikken