RENTEMØTE ONSDAG: Sparer mye på flytende rente

Gevinsten ved å velge flytende rente er større enn du tror.

STOR FORSKJELL: Halvor Hoddevik i Arctic Securities er overrasket over hvor stor forskjellen er på fast og flytende rente.

Hansen, Helge
  • Øystein Sjølie
Publisert:,

De fleste eksperter anbefaler flytende rente fremfor fastrente på boliglånet - såfremt man kan bære kortere perioder med høy rente. Grunnen er observasjonen som viser at faste renter stort sett ligger høyere enn flytende.

Nå har Halvor Hoddevik, ansvarlig for risikorådgivning ved meglerhuset Arctic Securities, beregnet gevinsten ved å velge flytende rente.

- Lån med flytende rente har gjennomsnittlig 1 prosentpoeng lavere rente enn fastrentelån. Forskjellen er overraskende høy. Tidligere anslag har ligget på under halvparten av dette, sier Hoddevik til E24.

Differansen tilsvarer nesten 15.000 kroner i året etter skatt for et lån på 2 millioner kroner.

Les også: Venter tomme renteløfter fra Norges Bank

Overvurdering

Han har beregnet forskjellen mellom fast og flytende rente ved å se på pengemarkedsrenten og markedet for fremtidig renteavtaler (FRA). Sistnevnte brukes av investorer for å vedde om utviklingen i pengemarkedsrenten.

- Det viser seg at investorene systematisk overvurderer utviklingen i fremtidig rente. I gjennomsnitt ligger denne 1 prosentpoeng høyere enn faktisk rente, sier han.

Og forskjellen er systematisk. Jo lenger frem i tid FRA-avtalen gjelder for, jo mer overvurderes fremtidig rente.

Terminpremie

Som basis for bankenes utlånsrenter til blant annet boliglån, ligger et stort penge- og obligasjonsmarked. Her er både investorer eller långivere, og låntakere. Når rentenivået faller, stiger verdien på obligasjonene, og motsatt.

Forskjellen mellom renter på lån med kort og lang løpetid kaller Hoddevik terminpremie.

- Hvis rentenivået stiger, faller verdien av obligasjonene. Dette er en risiko for investorene, eller långiverne. Risikoen er derfor høyere på obligasjoner med fast enn med flytende rente, sier Hoddevik.

Derfor forlanger investorer høyere rente på plasseringer med fast enn med flytende rente. Og derfor er den faste renten høyere enn den flytende, i gjennomsnitt.

Solvency II

Hoddevik regner med at forskjellen mellom faste og flytende renter vil holde seg også i årene som kommer.

- Livselskaper er store investorer i obligasjonsmarkedet. Nye regler, såkalt Solvency II, er på vei, som innebærer markedsmessig verdsetting av eiendeler og forpliktelser, sier Hoddevik.

En streng praktisering av disse reglene kan føre til at livselskapene vil kjøpe mye obligasjoner med lang løpetid. Det vil i tilfelle føre til at renten på slike lån vil falle.

- Det er imidlertid langt fra opplagt at konsekvensene for langsiktige renter blir særlig store. Praksis blir nok at livselskapene må sitte på litt mer obligasjoner, men ikke veldig mye, sier Hoddevik.

Onsdag er det rentemøte i Norges Bank. Beslutningen publiseres klokken 14. E24 dekker saken.

Les også:

  • - Renten må kuttes nå
  • Rentebunnen kan være nær

Til forsiden

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Investeringsdirektør: – Norske boliglånskunder får amerikansk renteregning

  2. Stadig billigere å binde renten

  3. Boliglånsrentene stiger: Bør du binde renten nå?

  4. Annonsørinnhold

  5. Slik finansierer bankene boliglån

  6. - Gjedrem får hjelp fra Tyskland