REGJERINGEN GIR 100 MRD. TIL KREDITTMARKEDET: Hun bestemmer hvem som skal reddes

Under Olaug Svarva får Folketrygdfondet ansvaret for å forvalte de 50 milliardene i obligasjonsfondet.

BESTEMMER: Olaug Svarva er administrerende direktør i Folketrygdefondet, som nå skal forvalte 50 milliarder i et nytt obligasjonsfond.

Hauge Jon
Publisert:,

Søndag ble det klart at 50 av de 100 milliardene i regjeringens andre bankpakke går til et statlig obligasjonsfond. Det skal forvaltes av Folketrygdfondet, som allerede forvalter verdier for vel 113 milliarder kroner på vegne av staten.

Administrerende direktør Olaug Svarva vil som øverste sjef i Folketrygdefondet ha makt til å avgjøre flere bedrifters skjebne i tiden framover.

- Hvilken makt gir det deg?

- Vi vil jo prøve å oppfylle mandatet på en best mulig og betryggende måte, og videreføre retningslinjene vi i dag jobber etter. Vi vet jo at vi vil bli målt fortløpende, sier administrerende direktør i Folketrygdfondet, Olaug Svarva til E24.

E24-redaktør Per Valebrokk: God pakke, usikker effekt

Forberedt

Å få eller ikke få refinansiert et obligasjonslån med forfall i år kan være avgjørende for enkelte bedrifter.

- Det er sagt at hovedtyngden skal ligge hos bedrifter som har en moderat kredittrisiko, ikke en høy, sier Svarva.

Folketrygdfondet vil få 50 milliarder å forvalte i tillegg til de rundt 113 de allerde har i dag. Svarva mener at de er klar for den økte arbeidsmengden.

- Vi har et bra oppsett og har gjennom de to siste årene etablert rammebetingelser for at vi kan ha flere mandater, sier Svarva.

Mektigere

Olaug Svarva ble i fjor kåret til Norges 6.mektigste person i næringslivet av Dagbladet, med begrunnelsen at hun med en forvaltningskapital på vel 113 milliarder kroner sitter på nøkkelen til hvilke bedrifter som overlever krisen.

Nå har hun blitt enda mektigere, med 50 nye milliarder i et midlertidig obligasjonsfond.

Finansdepartementet har allerde gitt visse føringer for det nye fondet.

- Det skal være til markedsmessige vilkår, og folketrygdfondet er og vil forbli en profesjonell, finansiell forvalter og vil investere til markedsmessige vilkår etter finansdepartementet sine retningslinjer, sier Svarva.

Olaug Svarva har i mange år jobbet rett bak toppledelsen. Hun sto i ni år bak Tore Lindholt i Folketrygdfondet, og etter det jobbet hun fem år som leder av Sparebank 1-gruppens selskap for aktiv forvaltning.

I 2006 ble hun ansatt som toppsjef i Folketrygdfondet i et seks år langt åremål.

Fra Steinkjer

Etter videregående skole i hjembyen Steinkjer studerte hun to år ved Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH) før hun dro til Denver i USA for å fullføre den økonomiske utdanningen.

Resultatet ble både Bachelor og MBA fra University of Denver. På godt norsk kan vi kalle henne siviløkonom. I tillegg har hun i voksen alder tatt utdannelse som autorisert porteføljeforvalter ved Norges Handelshøyskole.

Etter eksamen i 1983 jobbet hun seks år i Den norske Creditbank (DnC), en gang landets største forretningsbank. Den ble etterfulgt av to år som finansanalytiker i Carnegie, før hun kom til Folketrygdfondet for første gang i 1991.