Strøm Fjære og Almås går inn i Norges Banks rentekomité

Den nye komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norges Bank har fått sine første medlemmer.

Publisert:

Regjeringen har fredag oppnevnt første og andre nestleder, samt eksterne medlemmer til Norges Banks nye komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet. Det bekrefter Finansdepartementet i en pressemelding.

Visesentralbanksjefene Jon Nicolaisen og Egil Matsen får plass i den nye komiteen, sammen med sentralbanksjef Øystein Olsen.

Samtidig utnevnes DNB Markets-økonom Jeanette Strøm Fjære (som fra nyttår blir doktorgradsstipendiat ved boligforskningssenteret HousingLab ved Oslo Met) og professor Ingvild Almås ved Universitetet i Stockholm og Norges Handelshøyskole som eksterne medlemmer.

Starter i 2020

– Jeg gleder meg veldig til å sette i gang med arbeidet. Jeg tror det blir en god kombinasjon med doktorgraden om relasjonen mellom boligmarkedet og makroøkonomi, som også er relevant for norsk økonomi og rentesetting, sier Fjære til E24.

– Det er en god mulighet til å lære mye av dyktige folk, i komiteen og Norges Bank for øvrig, sier hun.

Jeanette Strøm Fjære

Begge trer inn i komiteen ved nyttår. Strøm Fjære utnevnes frem til 31. desember 2023, mens Almås’ periode i komiteen avsluttes ved utgangen av 2021.

Departementet forklarer de ulike oppnevningsperiodene med at dette «vil sikre kontinuitet ved senere oppnevninger.»

– Med Ingvild Almås og Jeanette Strøm Fjære som eksterne medlemmer er jeg trygg på at den nye komiteen får et svært godt utgangspunkt for å ta tak i disse oppgavene, sier finansminister Siv Jensen i en uttalelse.

Ingvild Almås

Også sentralbanksjef Øystein Olsen ønsker de nye medlemmene velkommen.

– Vi ønsker de eksterne medlemmene i den nye komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet velkommen. Med en egen fagkomité endres beslutningsstrukturen i Norges Bank og vi ser fram til å ta fatt på arbeidet i komiteen sammen med Ingvild Almås og Jeanette Strøm Fjære, sier Olsen i en skriftlig kommentar til E24.

Politisk ønske

Det er ett år siden finansminister Siv Jensen varslet at hun ville at Norges Bank skulle ha en slik komité, i forbindelse med arbeidet med ny sentralbanklov.

– Ansvaret for pengepolitikken løftes nå over i en egen fagkomité. Det gir en bedre styringsstruktur i Norges Bank. Komiteen skal også bidra til å fremme finansiell stabilitet, sier Jensen.

Pressemeldingen fra Finansdepartementet
Publisert:
Gå til e24.no