Siv ble første minister ut til å gjøre Oljefond-uttak

Lav oljepris er årsaken til at de første milliardene er tatt ut. Økonomiprofessor mener søkelyset heller bør rettes mot hva pengene brukes til.

HISTORISK: Siv Jensen ble første finansminister ut til å gjøre uttak i oljefondet.
  • Astrid Dalen
Publisert: Publisert:

For første gang tas penger ut av oljefondet, skriver dn.no. Avisen viser til at det i det nylig offentliggjorte statsregnskapet kommer frem at det historiske første-uttaket fra Oljefondet (Statens pensjonsfond utland) ble gjort i januar i år. Uttaket skal ha vært på 6,7 milliarder kroner, skriver avisen.

Torsdag kveld er Oljefondets markedsverdi, ifølge fondets egne nettsider, på i underkant av 7100 milliarder kroner.

Og årsaken til uttaket ligger altså i den lave oljeprisen som har vart i en god del måneder nå.

Les også

Nå tømmes verdens oljefond

– Bør ikke komme som noen overraskelse

På sms til E24 skriver statssekretær Paal Bjørnestad (Frp) i Finansdepartementet

at som det fremgår av Nasjonalbudsjettet 2016, ligger statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten an til å bli lavere enn det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet i 2016.

– Selv om fallet i oljeprisen har fremskyndet dette tidspunktet, bør det ikke komme som noen stor overraskelse at oljeinntektene etter hvert ville avta og bli lavere enn fondets avkastning og bruken av fondsmidler over budsjettet.

Bjørnestad legger til at da rammeverket for finanspolitikken ble satt opp i 2001 var målet nettopp å transformere en stor, men midlertidig inntekt fra olje- og gassutvinning til en permanent inntektskilde for staten i form av avkastning fra et fond.

Les også

Oljefondet går til angrep på Volkswagens hovedeier

– Viktigere hva pengene brukes til

– Det som menes med dette er at det nå for første gang tas mer ut av Oljefondet enn det som kommer inn, forklarer professor i samfunnsøkonomi ved UiO, Kalle Moene, og legger til:

– I en periode med lav oljepris kan dette lett skje.

Han forklarer videre at poenget med det som kalles handlingsregelen er at en gitt prosent av avkastningen kan tas ut. I perioder med lav oljepris, slik det har vært de siste månedene, kan det altså bli tatt mer ut enn det som blir satt inn.

– Det som er imidlertid er viktigere, slik jeg ser det, er at pengene som tas ut blir brukt til gode og gjennomtenkte prosjekter, for eksempel jernbane, sykkelstier, parkanlegg og andre miljøinvesteringer, sier Moene, og viser til at Norge for tiden har mange ingeniører og faglærte arbeidere i verdensklasse.

Les også

Slik rammer oljeprisfallet statens økonomi: Vårt direkte oljesalg har falt med 139 mill. dagen

ADVARER: Professor i samfunnsøkonomi ved UiO, Kalle Moen advarer mot å stramme inn bruken av offentlige midler på gode prosjekter i en viktig omstillingsfase.

– Feil å stramme inn bruken nå

– De skal ut av olje og inn i noe annet. De må kunne utnyttes for mange gode formål og bidra til nye løsninger i andre sektorer enn olje. Det er her oppmerksomheten bør rettes, mener Moene.

Han peker på at en tid med omstilling er det spesielt viktig at man bruker pengene fra oljefondet på en god måte.

– Nå som man bygger ned hele oljeindustrien fordi det er mindre lønnsomt med utbygging, blir det i alle fall feil å stramme inn bruken av offentlige midler til denne typen godt planlagte prosjekter.

Les også

Kun to ganger har Oljefondet tapt mer enn i 3. kvartalLes også

Nå tømmes verdens oljefond

Les også

Statens oljeskatter stuper

Les også

Statens direkte oljesalg har falt med 139 mill. dagen

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Oljefondet

Flere artikler

  1. Dette er handlingsregelen

  2. Vil stramme inn handlingsregelen

  3. Utvalg tror Oljefondets avkastning kan halveres

  4. Tror ikke Oljefondets avkastning vil dekke politikernes oljepengebruk

  5. IMF anbefaler ny handlingsregel for Norge