Det blir mindre jernbane og vei med Senterpartiet, hevder kronikkforfatteren. Her er Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum på togtur i Voss for et par somre siden.

Senterpartiets store samferdselsbløff

Det blir ikke mer asfalt og jernbane med Sp - bare valgflesk og monopolpenger.

  • Helge Orten (H)
    Helge Orten (H)
    Stortingsrepresentant, leder av transportkomiteen
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Torsdag 26.11 presenterte Senterpartiet sitt alternatives statsbudsjett for 2021.

Det hjelper ikke med store ord om mer asfalt og jernbane, når de ikke leverer på løftene sine i det alternativet budsjettet. Sp har stemt mot alle reformer i samferdselssektoren, men salderer sine budsjetter med gevinsten. Det er ikke realistisk, de bygger infrastruktur med monopolpenger. Regjeringen tror på nye og innovative løsninger. Derfor bygger vi vei og jernbane i stort tempo!

Norge er helt avhengig av en god infrastruktur for å knytte landet sammen, øke verdiskapningen og skape arbeidsplasser. Dette spesielt i distriktene hvor store deler av verdiskapningen skjer. Både varer og mennesker skal komme trygt og raskt frem.

Det er ingen tvil om at denne regjeringen bygger vei. Vi har nær doblet samferdselsbudsjettet, og vi har innført reformer som gjør at vi får mer vei og jernbane for hver krone. Nye Veier AS bygger moderne og trafikksikre veier i stort tempo. Dette får vi til gjennom nytenkning, innovasjon og sunn konkurranse. Nye Veier har spart fellesskapet for 59 milliarder kroner. Det er skuffende at Senterpartiet ikke støttet etableringen og kutter i midlene til selskapet i sitt budsjett for 2021. Skal vi fortsette den gode vei-utbyggingen trenger vi Erna Solberg som statsminister.

Fikk du med deg denne? Slår alarm om at Statens Vegvesen kan kollapse

For regjeringspartiene er det viktigste at tilbudet til kundene blir bedre med flere avganger og flere tog. Det viktigste for Senterpartiet er å bevare statsmonopolet og gamle strukturer. Senterpartiet og resten av venstresiden vil reversere jernbanereformen. Reformen har ført til at staten har spart 12 milliarder kroner på de tre trafikkpakkene som er gjennomført så langt. Staten eier fremdeles skinnene og infrastrukturen, men selskapene konkurrerer om å gi det beste tilbudet på de ulike strekningene. Reversering av jernbanereformen vil føre til at milliardene forsvinner ut i ingenting, kun fordi Senterpartiet vil at logoen til VY skal stå på alle togene. Tror Senterpartiet at det blir mer eller mindre jernbane av å reversere effektiviseringstiltak på 12 mrd?

Politikere forvalter fellesskapets bidrag til velferdssamfunnet over skatteseddelen. Hvis venstresiden reverserer Nye Veier og Jernbanereformen svikter politikerne i sitt forvaltningsansvar. Senterpartiets alternative budsjett er ikke mer enn valgflesk og monopolpenger når de finansierer sine satsinger ved å bruke gevinsten fra reformer de er imot.

Det vil verken bli mer asfalt eller jernbane når Senterpartiets hovedprosjekt er å reversere i stedet for å reformere.

Publisert:
Gå til e24.no