SV beskylder Sanner for å villede om skattekutt. Eller at han er kunnskapsløs.

Noen er fattige på inntekt og rike på formue. Med lavere formuesskatt bidrar de til å pynte på inntektsfordelingen. SV vil ha dem ut av Finansdepartementets regnestykker.

SVs Kari Elisabeth Kaski synes Høyre viser «økende kreativitet» når de snakker om økonomiske forskjeller.
 • Sigurd Bjørnestad (Aftenposten)
Publisert:

– Jan Tore Sanner og Høyre viser økende kreativitet når de snakker om økonomiske forskjeller, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Hun mener finansminister Sanner (H) ga det siste eksempelet i Aftenposten/E24 21. oktober. Da sa han at regjeringens skatteopplegg for 2021 ikke påvirket inntektsfordelingen, slik dette vanligvis blir målt.

Aftenposten/E24 skrev i helgen om rikinger med høy formue og null eller negativ inntekt. De plasserer seg nederst i inntektsfordelingen i gruppen med de aller laveste inntektene.

Høy eller svært høy formue gjør at de får store lettelser i formuesskatten. Disse lettelsene havner da i gruppen med lavest inntekt. På denne måten bidrar kutt i formuesskatten for «fattige» rikinger til å jevne ut inntektsfordelingen.

– Dette er rett og slett veldig avslørende for Høyre, sier Kaski om disse rikingenes rolle i Sannes fordelingsanalyse.

Hun ser to muligheter.

– Enten har Høyre visst om denne effekten og bevisst villedet om omfordeling og skatt. Eller så har de så lite kunnskap om ulikhet og inntektsfordeling at de trodde på analysen selv. Begge deler er like alvorlig, sier hun.

Stortingsrepresentant Eigil Knutsen (ap) er medlem i finanskomiteen. «Høyre driver med skattejuks i år også», skriver han i e-post til Aftenposten. Han viser til at Høyre bruker «fattige» med høy formue som begrunnelse for at kutt i formuesskatt ikke påvirker fordelingen av inntekt.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har beregnet at regjeringens skatteforslag for 2012 ikke gir skjevere fordeling av inntektene.
Les også

Mange rikinger har null inntekt. Det gir pen profil på Solbergs skattekutt.

Les også

Sanner avviser kritikken: Statsbudsjettet fører ikke til økt ulikhet

Uenige om betydningen

Sanner skrev i en e-post til Aftenposten/E24 at effekten av å holde inntektsfattige rikinger utenfor analysen «ville være relativt beskjeden».

Kaski tror det motsatte. Hun tror bestemt at kuttene i formuesskatten ville gitt en effekt på inntektsfordelingen hvis rikingene med lav inntekt ble holdt utenfor.

– Det ville gitt betydelig skjevere inntektsfordeling. Vi ville sett det i tallene. Det er ikke snakk om så mange, men det er snakk om noen av de aller rikeste. Det er store summer i skattelettelse det er snakk om, sier hun

Les også

Reder jubler for kutt i formuesskatten: – Har vært fem vanskelige år

Beskylder regjeringen for bløff

Stortingerepresentant Knutsen (ap) beskylder regjeringen for å drive med «skattebløff».

«Alle med stor formue, også dem som har lav inntekt i enkeltår, dermed «fattige», får skattekutt av regjeringen. Regjeringen skyver de «fattige» foran seg, som et dekke for å lette på formuesskatten», skriver han i en e-post til Aftenposten.

Knutsen mener det er en sammenheng mellom formue og inntekt. Han henviser til forskere i Statistisk sentralbyrå (SSB).

«SSB sier tydelig: Hovedresultatet er at når en ser formuesskatten i forhold til familiens inntekt over livsløpet, fremstår formuesskatten som en skatt som i stor grad betales av dem med høy inntekt», skriver Knutsen.

Vil snakke om ulikheter i formue

Statistisk sentralbyrå skriver i en analyse av skattelettelsene under Erna Solberg 2013–19 at «endringer i formuesskatten har hatt tilnærmet ingen effekt på inntektsfordelingen». Årsaken er personer med høy formue og lav inntekt.

Kaski vil ha ulikhetene i formue inn i debatten.

– Vi er opptatt av ulikheter både i inntekt og formue. Regjeringen vil konsekvent ikke snakke om ulikheter i formue, selv om denne ulikheten i Norge er like stor som i Storbritannia, sier hun.

Les på E24+

Eier aksjer for 240 millioner, men slipper formuesskatt. Han er langt ifra alene.

Les også

Regjeringen tar inn like mye formuesskatt som de rødgrønne fikk inn

Kaski venter på bevis

Sanners budskap i e-posten er at inntektsfordeling dreier seg om mer enn skatt. «Sysselsettingen, utviklingen på aksjemarkedene og offentlige tjenester har også mye å si for fordelingen», skriver han.

– Hvis kutt i formuesskatten gir flere jobber, er ikke dét bra for inntektsfordelingen?

– Det er viktig å få folk i arbeid, men kutt i formuesskatten gjør ikke det, sier Kaski.

Hun mener regjeringen sitter med bevisbyrden.

– Formuesskatten er en skatt på personlig formue, ikke på bedrifter. Vi har i mange år spurt etter dokumentasjon på alle arbeidsplassene som er skapt. Det har vi ikke fått, sier hun.

Hun avviser lavere formuesskatt som virkemiddel til å sikre jobber i koronakrisen.

– Målrettet statlig støtte til arbeidsplasser er det som trengs der norsk økonomi er nå.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Økonomi
 2. Statsbudsjettet 2021
 3. Formuesskatt
 4. Jan Tore Sanner
 5. Kari Elisabeth Kaski

Flere artikler

 1. Skryter av at skattekutt går til folk med lav inntekt. Men i den gruppen er det mange rikinger.

 2. Inntektene fordeles omtrent som før. Men de rikeste eier stadig større del av verdiene.

 3. Slik fordeles Solbergs skattelettelser: Mest til de som tjener best

 4. Betalt innhold

  Erna Solberg: Vi må være ærlige. Høyre vil ikke fjerne hele formuesskatten.

 5. SV avviser NHO-sjefens skattekrav: – Næringslivet må bidra