10 grunner til at formuesskatten må bestå

Eigil Knutsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, forklarer hvorfor Norge fortsatt må ha formuesskatt.

Publisert: Publisert:

Høyres landsmøte vedtok nylig å fjerne hele formuesskatten, et vedtak som koster oss 15 milliarder kroner om det blir gjennomført.

E24s sjefsredaktør mener de negative reaksjonene på dette er preget av slagord.

I virkelighetens verden er det Høyre og E24-redaktøren som farer med slagord, mens vi som ønsker et omfordelende skattesystem har reelle argumenter å fare med.

Her er ti av dem. 

  1. Formuesskatten er den viktigste skatten vi har for å sikre at de med store formuer betaler sin rettferdige andel av den totale skatteregningen i Norge. Uten denne skatten står vi tilnærmet uten virkemidler til å omfordele ressurser fra de på toppen til fellesskapet. 
  2. Formuesskatten betales av mennesker. Der selskapsskatten ifølge fagfolkene kan ha negative effekter på bedriftsinvesteringer, har ikke fagfolk klart å finne lignende konsekvenser av personskatten på formue. 
  3. I følge Finansdepartementet blir det 30 300 flere nullskatteytere i Norge dersom Høyre får viljen sin og hele formuesskatten fjernes. Det vil svekke tilliten til skattesystemet, der de med den sterkeste ryggen skal bære den tyngste børen.
  4. Det koster over 16 milliarder kroner å fjerne hele formuesskatten. Mesteparten av denne summen går direkte til norske kommuner, og tilsvarer summen de bruker på å lønne halvparten (!) av alle sine sykepleiere.
  5. Det er ingenting som heter «arbeidende kapital» - det heter «verdsettelsesrabatt for aksjer og driftsmidler», hvor aksjer står for 90 prosent av rabatten. Derfor er «aksjerabatt» en mer korrekt forkortelse. Hvordan er aksjer mer arbeidende enn mitt lille bankinnskudd som blir lånt videre til bedrifter som investerer på Vestlandet? Det er ingen grunn til å fjerne beskatningen av store aksjeformuer. 
  6. Å fjerne formuesskatten fører til at enda mer rikdom konsentrerer seg i de store byene, og særlig i Oslo og omegn, siden det er der de fleste rike mennesker bor. Landet vårt trenger bedre økonomisk og geografisk fordeling av ressurser, og kutt i formuesskatten sentraliserer enda mer penger i Oslo-regionen. 
  7. Mandag 5.10 offentliggjorde Frischsenteret sin rapport der noen av landets fremste økonomer har undersøkt hvordan formuesskatten påvirker investeringer i bedrifter. Funnene var et mageplask for Høyre, da formuesskatten faktisk kan øke investeringene i små og mellomstore bedrifter
  8. SSB utga i september forskning som viser at forskjellene i Norge er mye større enn vi trodde. Den rikeste prosenten mennesker får 20 prosent av alle inntekter i Norge. Før har vi trodd at de én prosent rikeste «bare» fikk 9 prosent av inntektene. Dette er alvorlige tall som ikke tilsier at vi bør gjøre skattesystemet enda mindre omfordelende. 
  9. For å toppe det hele viste samme SSB-rapport at de aller rikeste betaler mindre skatt på inntektene sine enn sykepleiere og lærere. Altså klarer ikke dagens skattesystem å sørge for en rettferdig skatteregning for de på toppen av det økonomiske hierarkiet. Null skatt på formue vil selvsagt forverre dette. 
  10. Sist, men ikke minst: å fjerne hele formuesskatten vil øke forskjellene. Ulikheten innen formue i Norge er allerede på nivå med det gamle adelssamfunnet Storbritannia. Store forskjeller tærer på tilliten, gir dårligere helse og mindre vekst i næringslivet. 
Les også

I kampen mot den særegne norske formuesskatten bør by og land stå hand i hand

Neste gang E24s redaktør skal beskylde andre for slagordpolitikk bør han se seg selv i speilet først.

Kutt i formuesskatten har ingen dokumentert effekt på vekst og verdiskaping i næringslivet. Tvert imot vil det øke forskjellene og svekke velferden.

Det er det siste norske bedrifter trenger på vei ut av den økonomiske krisen vi nå står oppe i. 

Les på E24+

Erna Solberg: Vi må være ærlige. Høyre vil ikke fjerne hele formuesskatten

Publisert: