Henrik Asheim (H), forsknings- og høyere utdanningsminister

Utdanning og kompetanse er veien ut av krisen

Statsbudsjettet bidrar til å ta Norge ut av krisen på kort sikt, samtidig som det svarer på de langsiktige utfordringene vi står overfor.

 • Henrik Asheim (H)
  Henrik Asheim (H)
  Forsknings- og høyere utdanningsminister
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Før koronakrisen traff oss i mars visste vi at teknologisk utvikling, digitalisering og det grønne skiftet vil føre til at enkelte jobber forsvinner, nye kommer til og at arbeidsoppgaver endrer seg. Det stiller ikke bare økte krav til formell kompetanse, det stiller også krav til ny kompetanse hos dem som allerede har en utdanning i bunn.

I mars opplevde Norge den største ledighetskrisen siden andre verdenskrig. På et tidspunkt var vi oppe i over 400 000 arbeidsledige og situasjonen var dramatisk. Først i permitteringskøen sto de med lav eller ingen formell utdanning og unge mennesker.

I vår var det helt avgjørende at vi klarte å stable utdanningstilbud på beina som lot seg kombinere med den situasjonen folk sto i. Derfor utvidet vi antallet bransjeprogram til å også gjelde blant annet frisørbransjen, reiselivsnæringen, varehandelen og anleggsbransjen. Vi puttet mer penger inn i fleksible og desentraliserte studietilbud, opprettet flere skreddersydde tilbud for at ledige og permitterte kunne fullføre videregående opplæring og vi fikk på plass 5000 nye studieplasser allerede fra høsten av.

Les også: Nye regler forvirrer: – Kan vi selge øl om vi også selger pølse?

Vi er på lang nær tilbake der vi var i mars, men de siste ledighetstallene viser at det er registrert 195 000 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere.

Det er ikke noe nytt at Høyre i regjering prioriterer utdanning og kompetanse, men i den situasjonen vi står i er det helt åpenbart at behovet er større enn på lenge.

I statsbudsjettet for 2021 viderefører og styrker vi derfor flere av tiltakene fra våren 2020. Totalt er det snakk om 2,5 milliarder kroner og tiltakene har til sammen potensial for å nå 55.000 enkeltmennesker. Det betyr mye for dem det gjelder som for eksempel familiefaren med boliglån og stasjonsvogn i Distrikts-Norge som nå kan ta utdanning slik det passer han best.

Mer penger, mer skreddersydde tilbud og en utdanningssektor som blir mer tilpasset folks behov er ikke viktig bare for å komme styrket ut på andre siden av corona, det er viktig for å både skape mer og inkludere flere i fremtidens arbeidsliv.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Coronapolitikk
 2. Utdanning
 3. Coronaviruset

Flere artikler

 1. Reiselivstopp: – En utrolig glede og lettelse

 2. Dette krever de av Ernas gjenåpningsplan

 3. Smittefrie kommuner hyller skjenkeåpningen

 4. Hyttekommuner om Viken-tiltak: – Frykter at påsken blir kroken på døren for enkelte

 5. Vi skal sikre trygghet for folk og jobber