Uenige med sentralbanksjefen om handlingsregelen: – Ikke noe tilsier at den ikke vil fungere også i fremtiden

Sentralbanksjef Øystein Olsen vil endre handlingsregelen. La den være, sier landets to største partier.

VIL FUNGERE: Svein Flåtten (H) mener handlingsregelen kan fungere også i fremtiden, men at man må se på oljepengebruken. Her fra høstens budsjettforhandlinger i Stortinget.

Gorm Kallestad
  • Jo Andre Aakvik
Publisert: Publisert:

– Jeg tror ikke vi trenger en ny regel, men en utdypning av praktiseringen, sier finanspolitisk talsmann i Høyre, Svein Flåtten.

Uttalelsen kommer etter at sentralbanksjef Øystein Olsen onsdag sa at han ønsket regelen endret.

– Handlingsregelen har tjent oss vel. Nå er det på tide å stoppe opp.I sin nåværende form har den hatt sin tid, sa Olsen, i møte med universitets- og BI-studenter.

Sentralbaksjefen, som tidligere har foreslått å endre regelen fra dagens 4 prosent til 3 prosent realavkastning av oljefondet, understreket samtidig at det ikke er hans jobb å endre regelen.

Det er en oppgave politikerne må ta.

De er imidlertid lunkne.

Les også

Slik svarer Siv Jensen på Olsen oljeoppfordring

Kan brukes

VIL ENDRE: Sentralbanksjef Øystein Olsen snakket om handlingsregelen, da han onsdag møtte studenter.

Jo Andre Aakvik

Svein Flåtten tror regelen, slik den er i dag, kan benyttes også i fremtiden, men at man må se på praktiseringen av bruken av oljeinntekter.

– Det er nedsatt et utvalg (Thøgersen-utvalget red.anm.) for å se på nettopp dette. Bakgrunnen er kraftig vekst i Statens pensjonsfond utland (oljefondet red.anm.), og endrede utfordringer for norsk økonomi, sier Høyre-representanten til E24.

– Da er det viktig å sikre en innfasing av oljepenger inn i økonomien som er best mulig tilpasset den økonomiske situasjon. Det er ingen motsetning mellom dette arbeidet og handlingsregelen slik den er i dag.

Ap enig

Også Arbeiderpartiet mener dagens regel er fleksibel nok til å benyttes også i fortsettelsen.

– Handlingsregelens styrke er at den er fleksibel, og at den er troverdig. Alle regjeringer har lagt den til grunn, sier politisk rådgiver Harald Jacobsen til E24.

– De siste årene har pengebruken vært under 3 prosent, altså godt under de 4 prosentene som er forventet avkastning. Det handler om at en ikke skal skuffe på for mye køl når det er god fart i økonomien, altså ikke bidra til å forsterke opp- og nedturer. Dette har vært fint mulig innenfor rammene i dagens regel.

Les også

Solberg og Jensen risikerer å måtte be Oljefondet om penger

Tøyelig regel

Også Høyres finanspolitiske talsmann mener regelen er elastisk nok til å kunne brukes også i fremtiden.

– Vi har i lang tid hatt en fleksibel praktisering av den eksisterende regel, sier Flåtten.

– En praktisering som har vært ansvarlig og tilpasset situasjonen under forskjellige regjeringer og i forskjellige situasjoner, som finanskrisen. Det har fungert godt – slik Olsen selv gir uttrykk for. Ikke noe tilsier at ikke det vil fungere godt også i fremtiden

Han mener det er uklokt å låse seg til nye parameter og mål for oljepengebruken.

– En fleksibel praktisering er viktigere enn nye rigide regler og prosenttall, sier Svein Flåtten.

– Jeg tror Thøgersen-utvalget vil gi kloke og uavhengige råd om praktiseringen. Det som er avgjørende er hvor raskt og hvordan man faser inn de ekstra oljepengene i de årlige budsjetter. Da tenker jeg særlig på at man bør bruke pengene til tiltak som fremmer vekst og ikke til ervervelse av nye utgifter for Staten.

Les også

Frp vil ha stortingsmelding om handlingsregelen

Stoler ikke på Frp

Harald Jacobsen og Arbeiderpartiet sier seg enig i dette – men benytter også sjansen til å komme med et spark mot dagens regjering.

– Regjeringen har satt ned et utvalg som skal vurdere dagens handlingsregel. Arbeiderpartiet kommer til å lese utvalgets rapporter med stor interesse. Jeg vil imidlertid advare mot å sette handlingsregelen i spill i dagens situasjon. Med en finansminister fra et parti som alltid har vært imot regelen, og med en regjering som ved hver anledning siden 2013 har gått til fondet for å hente ekstra oljemilliarder. Det bidrar ikke til den nødvendige omstillingen.

Les også

Økonomer advarer mot å røre handlingsregelen

Les også

- Handlingsregelen i sin nåværende form har hatt sin tid

Les også

Sentralbanksjefens beskjed til politikerne: Skru igjen oljekranen nå

Publisert:

Flere artikler

  1. Slik vil han stagge Siv Jensens oljepengebruk

  2. – Ny virkelighet for oljepengebruken i 2017

  3. Regjeringen endrer handlingsregelen

  4. Handlingsregelen for bruk av oljepenger 20 år: – Det er nå den vil bli testet

  5. Økonom tror de stagger oljepengebruken