Bekreftet: Regjeringen vil bruke 225 milliarder oljekroner i 2017

Siv Jensen henter 225,6 milliarder fra Oljefondet for å få statsbudsjettet til å gå opp i 2017. Det betyr at 17,2 prosent av budsjettets utgifter på hele 1.301 milliarder skal dekkes av oljepenger.

1.301 MRD: Det er så mye penger finansminister Siv Jensen (Frp) og regjeringen legger opp til å bruke i neste års statsbudsjett. 17,2 prosent av disse skal dekkes av Oljefondet.
Publisert:

E24 fikk torsdag morgen opplyst fra sentrale kilder at regjeringen vil bruke 225 oljemilliarder i neste års statsbudsjett. Nå er summen bekreftet.

Her er de mest sentrale nøkkeltallene for statsbudsjettet 2017:

  • Oljepengebruken: 225,6 mrd, opp fra 205 mrd i år
  • Oljepengene utgjør 3 prosent av Oljefondets antatte verdi ved årsskiftet. Det er til sammenligning med 2,8 prosent av oljeformuen som brukes i årets budsjett.


  • Totale inntekter i budsjettet er på 1.179 milliarder kroner
  • Totale utgifter i budsjettet er på 1.301 milliarder kroner
  • Det betyr at oljepengene utgjør 17,2 prosent av statsbudsjettets utgifter. Altså finansierer til neste år oljepengene nesten en firedel av statens pengebruk.
Les også

Legger opp til å bruke 225 milliarder: Alt du trenger å vite om oljepengene

  • Sagt på en annen måte utgjør oljepengene 42.000 kroner per innbygger og hver syvende krone i budsjettet.
  • Heller ikke til neste år regner Siv Jensen med å kunne gjøre nettoinnskudd i Oljefondet. Etter at statens inntekter fra oljenæringen er overført til oljefondet neste år, vil Jensen måtte ta ut alt sammen igjen, pluss ytterligere 121 milliarder kroner til for å dekke underskuddet på statsbudsjettet.
  • Regjeringen budsjetterer med nettoinntekter fra olje- og gassvirksomheten på 138 milliarder kroner.
  • Det gjør at det faktiske underskuddet på statsbudsjettet - og den faktiske overføringen fra Oljefondet - blir på 259 milliarder kroner. Det er likevel 225 milliarder som omtales som «oljepengebruken», for dette tallet er justert for ekstraordinære forhold i økonomien som påvirker budsjettet til neste år.
  • Som en viktig forutsetning i budsjettet legger regjeringen til grunn en oljepris på 376 kroner per fat, det vil si omlag 46,8 dollar med dagens kurs.

Få med deg alle nyhetene om statsbudsjettet i vårt direktestudio. Har du spørsmål om hvordan budsjettet vil påvirke deg og din økonomi, kan du stille spørsmål til eksperter som svarer i vårt nettmøte senere torsdag.

Publisert:
Gå til e24.no