Norges Bank endrer ikke renten

Sentralbanksjef Øystein Olsen mener økonomien har utviklet seg omtrent som han trodde i mars, og derfor blir det ingen renteendring nå.

  • Marius Lorentzen
  • Johan Hammerstrøm
Publisert:

Norges Bank lar styringsrenten ligge på 0,5 prosent. Det ble besluttet på denne månedens rentemøte.

– En samlet vurdering av ny informasjon tilsier at styringsrenten holdes uendret på dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en uttalelse.

Sentralbanksjef Øystein Olsen ble på pressekonferansen torsdag spurt om hovedstyret vurderte et kutt denne gang:

– Det korte svaret er nei (…) Denne gangen var ikke hovedstyret i tvil om å følge planen fra mars, svarte Olsen.

Sentralbanksjefen ble også spurt om de nå har endrede forventninger til renteutviklingen fremover, men det ville ikke Olsen svare noe på. Han ville heller ikke si noe nå om hvilken effekt det reviderte nasjonalbudsjettet vil ha på renteutviklingen fremover:

– Revidert nasjonalbudsjett vil være ny informasjon for oss (på det neste rentemøtet, journ.anm.), og finanspolitikken er ett av elementene vi tar hensyn til når vi utformer pengepolitikken, svarte Olsen.

Gikk som spådd

Dagens rentemøte er det som ofte kalles et «mellomøte», fordi det ikke legges frem en ny pengepolitisk rapport. Det er på rentemøtene der denne rapporten legges frem at sentralbanken kommer med nye prognoser for økonomien og rentebanen fremover.

Sentralbanken viser torsdag til at den økonomiske utviklingen totalt sett siden det forrige rentemøtet i mars ikke har utviklet seg så forskjellig fra det de la til grunn.

Kronen har styrket seg med en prosent mot euro og 0,75 prosent mot dollar etter at rentebeslutningen ble kjent. Få siste nytt om markedet i E24 Aksjelive.

Det er imidlertid et par ting som kan endre på situasjonen fremover, ifølge sentralbanken:

«Konsumprisveksten holder seg oppe, men en sterkere krone vil kunne bidra til en litt raskere nedgang i prisveksten enn anslått i mars. På den andre siden kan økningen i oljeprisen redusere usikkerheten og bidra til noe høyere vekst i norsk økonomi», skriver Norges Bank.

Sentralbanksjef Øystein Olsen

I sin begrunnelse peker hovedstyret på at kronen har styrket seg mer enn man hadde forventet, og at dette kan forklares med oppgangen vi har sett i oljeprisen siden i vinter. I tillegg trekker man frem at arbeidsmarkedet har utviklet seg bedre enn man trodde, og at bankene ikke har kuttet rentene så mye som man trodde da man kuttet renten i mars.

Foreløpig har ikke prisveksten vist så mange tegn til å falle med det første. I april lå kjerneinflasjonen (konsumprisindeksen juster for energipriser og avgiftsendringer) på 3,3 prosent, altså godt over det langsiktige målet på 2,5 prosent.

Les også

Sjeføkonom langer ut mot rentebeslutningen: – Fare for at Norges Bank kjører Norge inn i resesjon

– Kutter ikke nå, men senere

Hele 13 av 14 spurte økonomer ventet i forkant at Norges Bank ikke ville endre renten denne gang, ifølge opplysninger fra DNB Markets, og det er det gode grunner til ifølge meglerhuset:

Sjeføkonom i DNB Marekts Øystein Dørum

– Norges Bank kuttet så sent som i mars, varslet da at den ville gå mer varsomt frem, og det har heller ikke skjedd all verdens siden da, skrev meglerhuset i en oppdatering torsdag morgen.

Sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets mener det ville vært «svært overraskende» om renten ble kuttet nå:

– Det var mange goder grunner til å ikke vente en renteendring nå. Viktigst var signalene fra forrige møte om at de kom til å trå mer varsomt nå som de nærmer seg rentebunnen. I tillegg har det ikke skjedd all verdens siden forrige rentemøte. Ja, kronen har styrket seg, men det reflekterer en høyere oljepris.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets mener uttalelse fra Norges Bank på dette møtet indikerer at vi vil få et rentekutt senere i år:

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets

– Rentebanen fra mars ga en «100 prosents sjanse» for et rentekutt i september, skriver Bruce i en oppdatering.

Han peker på at sentralbanken selv viser til sin beslutning i mars, da man åpnet for videre kutt i år, og at situasjonen altså ikke har endret seg noe særlig siden den gang.

Har varslet flere kutt

Én av de fire medlemmene i E24s renteråd anbefalte i forkant et rentekutt på onsdagens møte. Les hvem det var her.

Forrige gang Norges Bank kuttet renten var 16. mars. Da ble styringsrenten kuttet med 0,25 poeng til 0,50 prosent, noe som er den laveste styringsrenten Norge har hatt noensinne.

Sentralbanksjef Øystein Olsen begrunnet den beslutningen med at «vekstutsiktene for norsk økonomi er noe svekket» og at man også ventet at inflasjonen ville avta etter hvert. Samtidig kom han med følgende varsel:
– Slik vi vurderer utsiktene, kan styringsrenten bli satt ytterligere ned i løpet av året.

Les også

Norsk økonomi vokser igjen

Les også

Disse tre faktorene har hindret resesjon i Norge

Les også

Derfor er «helikopter-penger» og Onkel Skrue kommet på Draghis bord

Les også

Derfor kan stigende oljepris gi sentralbanksjefen hodebry

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Norges Bank kutter renten

  2. Olsen tror ikke lenger på rentekutt: – Overraskende

  3. Endrer ikke renten: Avlyser flere rentekutt

  4. Økonom om Olsens renteheving: – Ser ut som en litt sen takling på fotballbanen

  5. Ekspertene enige om lav rente – flere forbrukere tror på økning