Brende: Viktig enighet i atomforhandlingene

Enigheten i atomforhandlingene med Iran er et viktig skritt på veien mot et atomprogram i Iran som kun skal brukes til fredelige formål, sier utenriksminister Børge Brende (H).

VIKTIG: Utenriksminister Børge BRende sier at atomavtalen er viktig.
Publisert:

– Jeg ønsker den politiske enigheten i atomforhandlingene mellom Storbritannia, Frankrike, Tyskland, USA, Russland, Kina og Iran velkommen. Dette er et viktig skritt mot en endelig avtale som skal sikre at Irans atomprogram kun brukes til fredelige formål, sier Brende.

Han sier den norske regjeringen gir sin fulle støtte til de videre bestrebelsene på å komme fram til en helhetlig og verifiserbar avtale innen 30. juni.

Tjener verdenssamfunnet

– En slik helhetlig avtale vil tjene både verdenssamfunnet og Iran, og åpne for tettere kontakt, så vel politisk som økonomisk, sier Brende.

Han sier Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) vil ha en viktig oppgave i tiden framover med å verifisere at Iran følger opp sine forpliktelser i avtalen. Norge har bidratt med over 12 millioner kroner til verifiseringen av den midlertidige handlingsplanen som ble framforhandlet i november 2013.

– Norge støtter også den videre prosessen hvor IAEA og Iran har oppnådd enighet om et rammeverk for videre samarbeid, spesielt om usikkerhet rundt «mulige militære dimensjoner» i atomprogrammet, sier Brende.

- Gir håp

NYTT HÅP: Generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland, er glad for atomavtalen.

Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland gleder seg over at verdenssamfunnet og Iran er blitt enige om en atomavtale.

– Uttalelsen fra EUs utenrikssjef Federica Mogherini og Irans utenriksminister Javad Zarif om de iranske atomsamtalene gir oss ekte håp om at en varig avtale kan inngås, sier Jagland på vegne av Europarådet.

Han peker på at en atomavtale er svært viktig for global fred og stabilitet.

– Jeg vet at løsningen vil bli omfavnet av alle de 47 medlemsstatene av Europarådet, sier Jagland.

Les også

Nå skal de nyte norsk klippfisk

Les også

Amerikansk dragkamp om Iran-avtale i gang

Les også

Atomforhandlingene: Vil fortsette samtalene

Publisert: