Jens vil øke i StatoilHydro

Regjeringen vil bruke 23 milliarder for å kjøpe seg opp i StatoilHydro

Publisert:

Det ble kjent da Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) presenterte regjeringens stortingsproposisjon om konsekvensene av en fusjon mellom Statoil

OSE

STL

og Hydro

OSE

NHY

.

Statens eierandel i det nye selskapet blir i utgangspunktet på 62,5 prosent. Nå vil altså regjeringen kjøpe seg opp til en eierposisjon der staten har to tredjedeler av aksjene.

Flere nyheter på E24

"Regjeringens intensjon er at kjøp av aksjer i det sammenslåtte selskapet vil skje i markedet over tid", heter det i stortingsproposisjonen.

Med dagens anslag på verdien av det sammenslåtte selskapet, vil aksjekjøpet koste staten 23 milliarder kroner.

Enoksen villle på dagens pressekonferanse ikke utdype hvilken tidshorisont regjeringen har for aksjekjøpet - og om det vil skje innenfor denne stortingsperioden.

Regjeringens forslag møtte også umiddelbar motstand i opposisjonen på Stortinget.

- Venstre kommer ikke til å gå inn for at staten skal kjøpe seg opp til en eierandel på 67 prosent i det nye selskapet. Med en eierandel på 62,5 prosent har staten en dominerende eierposisjon i selskapet. Det er tilstrekkelig for ivareta statens og samfunnets interesser. Et ytterligere statlig oppkjøp er sosialistisk symbolpolitikk uten praktisk betydning, sier leder av energi- og miljøkomiteen Gunnar Kvassheim fra Venstre.

- Dynamikk vil opphøre

Regjeringen har fra første dag stilt seg bak fusjonen mellom Norges to største selskaper.

- Regjeringen mener at sammenslåingen av de to selskapene er industrielt og strategisk fornuftig, sier Enoksen.

Noe går likevel tapt i kjempefusjonen, erkjenner statsråden.

- Dynamikken mellom Statoil og Hydro, som har vært viktig for utviklingen av norsk sokkel, vil komme til å opphøre, sier Enoksen.

Ingen vilkår om salg

Men regjeringen vil likevel ikke stille krav om at StatoilHydro må selge deltagerandeler i utvinningstillatelser eller overdra operatørskap i forbindelse med sammenslåingen.

StatoilHydro vil stå for rundt 80 prosent av operatørskapet på norsk sokkel.

- Kostnadene og risikoen vurderes som større enn mulige gevinster ved å gjøre endringer i eierskap og operatørskap

- Sammenslåingen vil ikke føre til redusert verdiskapning på norsk sokkel, mener Enoksen.

Se lesernes forslag til ny logo for StatoilHydro.

Publisert:

Her kan du lese mer om