Negative renter er så godt som det eneste redskapet sentralbankene har igjen

Negative renter fra sentralbanker har sin pris. De er etter manges mening med på å presse banker, straffe de som sparer, holde døende bedrifter i live og forårsake et oppsving i formuesprisene som potensielt ikke er bærekraftig.

Dette har ikke gått beslutningstagerne i Den europeiske sentralbanken (ESB) hus forbi, som i 2014 senket styringsrenten til under null.