Norsk-britisk politisk avtale: Vil sikre shipping-adgang i tilfelle «hard brexit»

Norske skip og sjøfolk vil fortsatt ha adgang til britiske markeder dersom Storbritannia forlater EU uten avtale, opplyser næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). 

AVTALE OM SJØMANNS-BREXIT: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), her på NHOs årskonferanse i Oslo tidligere i år.
Publisert:

Frem til nå har det vært uavklart hvordan en eventuell situasjon der Storbritannia forlater EU uten en avtale, en såkalt «hard brexit», løses for den norske shippingnæringen.

Nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet overfor E24 at de har kommet et godt skritt på veien mot å sikre interessene til norske skip og sjøfolk i Storbritannia.

Departementet er blitt enige med Storbritannia om å utveksle såkalte gjensidige politiske erklæringer om å videreføre vilkårene for maritim næringsvirksomhet mellom landene.

– Storbritannia er blant våre største og viktigste enkeltmarkeder for skipsfartstjenester. Derfor er det svært viktig for regjeringen å sikre stabilitet og forutsigbarhet ved en «no deal». Det har vi fått til nå, heter det i en uttalelse fra departementet.

Mindre usikkert

Selv om erklæringene ikke er juridisk bindende, vil de to landene jobbe for å få på plass et varig avtaleverk etter at Storbritannia har gått ut av EU, opplyser departementet.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener avtalen vil gjøre sjøfolk mindre usikre på tiden etter en eventuell «no deal»-løsning, og at de ikke vil få merke konsekvensene.

– Forhåpentligvis ikke, det vi har jobbet med over lang tid nå er å gjøre forstyrrelsene eller usikkerheten så liten som mulig, men vi kan ikke gi noen garantier for at det ikke vil merkes på noen måter. Alle avtaler gjør at det blir mindre usikkert, sier Isaksen til E24.

– Hva menes med «gjensidig politiske erklæringer»? Er det utarbeidet detaljer rundt avtalen, eller er det foreløpig en intensjonsavtale?

– Det noe langt mer enn en intensjonsavtale, regjeringene er enige om dette, og disse prinsippene. Men det er ikke en underskrevet avtale som om det var en handelsavtale. Hvordan dette vil se ut til slutt avhenger av hva som skjer med Storbritannia og brexit.

Les også

Denne grensen har blitt sentral i brexitforhandlingene: Mener den har blitt et symbol på ydmykelsen fra EU

Fritt og rettferdig

I dag står norske skip for omtrent 80.000 havneanløp i året verden rundt. Anløp i Storbritannia utgjør omtrent 13 prosent av dette antallet.

Nå erklærer Norge og Storbritannia å følge prinsippene om fri og rettferdig markedsadgang for maritime transporttjenester.

«Skip som er registrert hos den andre parten skal behandles likt som før når de kommer til havnen. Landene er også enige om at ingen av dem kommer til å innføre nye, ensidige tiltak som begrenser dagens frihet til å drive transport i innenriksfart».

Publisert: