Ka-ching! Satte ny rekord, igjen. Nå er Oljefondet verdt 1,5 mill. per nordmann

Oljefondet har økt med hele 300 milliarder kroner i verdi siden nyttår, og har passert 7.800 milliarder kroner.

KRAFTIG ØKNING: Siden nyttår har Oljefondet passert både 7.600 og 7.700 milliarder kroner, og nå har fondet også passert 7.800 milliarder kroner. Årsaken er trolig valutaeffekter og avkastning i aksjemarkedene. Bildet er hentet fra Norges Bank tirsdag kveld.
Publisert:

Oljefondet har aldri vært større enn i disse dager.

Fondets verdi målt i kroner har denne uken vært oppe i over 7.850 milliarder, en oppgang på over 300 milliarder fra 7.510 milliarder ved utgangen av 2016.

Dagens verdi tilsvarer en verdi på så vidt under 1,5 millioner kroner per nordmann, basert på Statistisk sentralbyrås befolkningstall på 5,26 millioner.

Bare i løpet av mars måned har fondet lagt på seg 200 milliarder kroner. I begynnelsen av måneden skrev E24 at fondet for første gang hadde passert 7.600 milliarder kroner.

Les mer: Oljefondet stiger mot nye høyder – passerer 7.600 milliarder

Størrelsen på fondet målt i kroner er særlig viktig fordi det er på denne verdien regjeringen baserer sin pengebruk. I år forventer regjeringen å bruke drøyt tre prosent av fondets verdi, eller 226 milliarder kroner.

Men fondet har selv understreket at verdien i norske kroner «lyver» litt om den reelle størrelsen på lang sikt, fordi kronen har svekket seg mye mot andre valutaer i løpet av de siste par årene.

Nesten 14 prosent av fondets verdi ved utgangen av fjoråret, eller 1.025 milliarder kroner, skyldtes en svekket norsk valuta, ifølge fondet selv.

Les mer: Slik vil en sterkere krone påvirke Oljefondet

Men dette vil raskt kunne reverseres dersom den norske kronen igjen styrker seg mot valutaer som dollar og euro.

STADIG STIGENDE: Oljefondet har steget med drøyt 300 milliarder kroner i verdi siden årsskiftet, og har aldri vært mer verdt enn denne uken. Her er sentralbanksjef Øystein Olsen (t.v.) og Oljefondets direktør Yngve Slyngstad på vei til å presentere fondets 2016-resultat i Norges Banks lokaler den 28. februar.

Kan påvirke oljepengebruken

Hvis regjeringen vil holde pengebruken på tre prosent, som den selv har foreslått som et nytt tak på den statlige bruken av pengene i Oljefondet, så kan en eventuell reduksjon i fondets størrelse få effekt på pengebruken i de kommende årene.

Fondet har blitt mye større enn noen hadde sett for seg da det fikk sine første overføringer fra regjeringen i 1996, men dette øker også sjansen for store bevegelser i fondets verdi.

Spesielt har fondet lagt på seg de siste fem årene. Årsaken er en kombinasjon av solid avkastning og gunstig kronekurs som har gitt store utslag i fondets verdi målt i kroner.

I fjor snudde dette, da fondet bare steg med 35 milliarder kroner i verdi. Årsaken var at kronen styrket seg gjennom året, og «spiste opp» mye av fondets avkastning på 447 milliarder kroner.

I tillegg tok regjeringen ut penger fra fondet for første gang, etter å ha satt inn penger hvert år siden 1996, i snitt 171 milliarder kroner i året.

Les også

Slik vil en sterkere krone påvirke Oljefondet

Kraftig stigning

Her følger en liste over de årene med høyest vekst i fondets kroneverdi:

  • 2014: økning på 1.393 mrd. kroner
  • 2013: økning på 1.222 mrd. kroner
  • 2015: økning på 1.044 mrd. kroner
  • 2012: økning på 504 mrd. kroner
  • 2010: økning på 437 mrd. kroner

Les mer: Tidenes nest dårligste verdivekst for Oljefondet

Skulle fondet være riktig uheldig, så kan det også få oppleve år med svak eller negativ avkastning, som gjør at det faller i verdi igjen.

Les mer: Siv Jensens oljepengebruk er pyntet av valutagevinster

Kronen kan også styrke seg mot andre valutaer, noe som vil føre til at fondets verdi faller, målt i norske kroner.

Og hvis oljeprisen holder seg dempet, slik at regjeringens inntekter fra oljeskatter og eierskap i olje- og gassfelt ikke tar seg opp, kan regjeringen også i fremtiden bli nødt til å ta ut penger fra fondet, heller enn å sette inn penger i fondet.

Les flere saker om Oljefondet fra E24:

Publisert: