Olsen spår sterkeste krone siden 2014

Når renten settes opp, vil kronen bli sterkere de neste årene. Men valutaen vil holde seg betydelig svakere enn under oljeboomen, lyder sentralbankens siste prognoser.

RENTEBESLUTNING: Sentralbanksjef Øystein Olsen Norges kunngjorde torsdag at Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent, men varslet renteheving i september. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Publisert: Publisert:

Da oljeprisen falt fungerte svekkelsen i kronekursen som en viktig støtdemper for norsk økonomi.

Nå peker de fleste pilene oppover igjen, og de neste årene vil den norske kronen styrkes, tror Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen.

Han kunngjorde torsdag sentralbankens beslutning om å holde renten uendret, men varslet samtidig at den første renteøkningen etter oljenedturen kommer i september.

Les mer: Varsler renteheving til høsten

Nettopp stigende rente her hjemme er en årsak til at Norges Bank venter kronestyrking.

Målt ved Norges Banks I44-indeks, en valutakursindeks av kronen mot valutaene for Norges viktigste handelspartnere, tror sentralbanken at den norske valutaen gradvis vil styrke seg de neste årene, til et nivå sist sett i 2014 (se tabell).

– Fremover vil kronen, sånn som vi ser det, styrke seg noe. Lønnsveksten vil også i vårt bilde være litt høyere enn hos våre handelspartnere. Det trekker på marginen i retning av å svekke det som kalles den kostnadsmessige konkurranseevnen, sier sentralbanksjefen til E24.

Les også

Norges Bank varsler dyrere boliglån

– Det går veldig godt

Som Olsen er inne på, er det likevel ikke noe voldsomt kronehopp som ventes.

Og sammenlignet med oljeboom-året 2013, vil kronen fortsatt være rundt ti prosent svakere, om Norges Bank får rett.

– Men vi er fortsatt i en helt annen situasjon enn tilbake i 2013. Dette bildet skjer jo fordi det går veldig godt i norsk økonomi. Det går bra i næringslivet, inntjeningen er høy. Dette innebærer at selv med en lønnsvekst mellom 3,5 og 4 prosent ut i perioden, så er det god fortjeneste i næringslivet, sier sentralbanksjefen.

Les også: Kronehopp etter rentebeslutning

Kronekursen målt ved I44 (høyt tall=svak krone). Norges Banks prognose fra 2018–2021.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
88,99 93,70 103,50 105,32 104,51 103,2 99,2 98,1 98,0

Sjokket fra oljeprisfallet etter 2014 ble dempet ved at den svake kronen ga drahjelp til eksportindustrien og turistnæringen.

Siden bunnen ble nådd har oljeprisen steget til 75 dollar fatet igjen, bedriftene melder om lysere tider og arbeidsledigheten, slik Nav måler den, falt i mai til det laveste siden 2009.

Ifølge Olsen betyr det at økonomien tåler en sterkere kronekurs.

– Sånn som vi tegner hele bildet, det bildet tåles, sier han.

Les også: Fortsatt knalldyr Europa-ferie

– Lever på lånt tid

Sentralbanksjefen får støtte av direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

– Vi tror ikke det blir ubehagelig. Kronen får bli som den blir, og industriledere som ønsker en svak kronekurs er klar over at koblingen mellom kronekursen og oljeprisen, som har vært i mange år, den er dekoblet siste året.

Direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Han sikter til at kronekursen ikke har holdt tritt med den sterke oppgangen i oljeprisen, slik at sammenhengen mellom de to ikke har vært like sterk den siste tiden.

– Det logiske resonnementet da er at den sammenhengen mellom oljeprisutvikling og kronekursutvikling som har vært, den vil før eller senere slå inn igjen. Så man er klar over at man «lever på lånt tid», at kronekursen nå er svakere enn normalt, gitt den oljeprisen vi har, sier Sunde.

Høyere rente går ofte hånd i hånd med sterkere valuta. Etter den første renteøkningen er sentralbankens prognose at styringsrenten går opp til litt over 2 prosent ved utgangen av 2021.

– Vi er ikke nødvendigvis tilhenger av den laveste renten til enhver tid. Industrien vil heller ikke at AS Norge skal gå bananas, med effekter det har på arbeidskraft, lønninger også videre, sier Sunde.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om