Kronekursen er industriens reddende engel, også i år

Norges handelspartnere er i dyp koronakrise. Likevel har eksportbedriftene omtrent de samme inntektene i år som i fjor.

Trailere bringer norske varer fra fjorder og daler ut på verdensmarkedet.
Publisert: Publisert:

Norsk og internasjonal økonomi er fortsatt i en historisk koronakrise. Men det har i liten grad slått inn i inntektene for norske eksportbedrifter, slik dette måles i Statistisk sentralbyrås (SSB) statistikk for utenrikshandel.

Vel å merke når det gjelder eksport av varer.

Igjen har kronekursen kommet inn som en reddende engel. Tallene for årets syv første måneder viser:

  • Samlet eksport av varer fra fastlandet har sunket bare litt, regnet i norske kroner. Den var rundt 225 milliarder kroner i år, mot rundt 230 milliarder i de første syv månedene i fjor. Fallet er bare drøyt 2 prosent.
  • Grovt regnet kommer hele denne nedgangen i SSB-gruppen «maskiner og transportmidler».
  • For alle de andre hovedgruppene er eksportverdiene nesten nøyaktig de samme i år som i fjor, til tross for internasjonal koronakrise.

I alle disse tallene for vareeksporten fra fastlandet er strøm, raffinerte oljeprodukter og noen svært små varegrupper holdt utenfor. Strømeksporten svinger med været, mens verdien av raffinerte produkter svinger med oljeprisen.

Inntekten har holdt seg godt oppe til tross for at bruttonasjonalproduktet (BNP, verdien av samlet produksjon i et land) hos Norges viktigste handelspartnere sank med 8–20 prosent fra første til andre kvartal i år.

Industrien: Stille før stormen

Direktør Knut Sunde i næringsorganisasjonen Norsk Industri følger de enkelte industrinæringene tett.

Han medgir at tallene for eksportinntektene kan se positive ut, men mener det er stille før stormen.

– Mange industribedrifter hadde en stor ordrereserve da koronaen rammet. Derfor vil virkningen av den kraftige økonomiske nedgangen i utlandet slå inn i Norge noe forsinket, sier han.

Han er derfor svært spent på resten av året.

– Jeg frykter at norske vareeksport vil svekke seg kraftig når ordreboken er tom.

– Men veksten i utlandet har vel tatt seg opp de siste månedene?

– Det har den, men det er svært langt igjen til nivået før koronaen. Dessuten har vi sett tilbakeslag i kampen mot koronaen den siste måneden. Oppsvinget er skjørt, sier han.

Sunde sier at deler av norsk vareeksport har fått et oppsving utover våren og sommeren på grunn bedre tider i Kina.

Svekket krone demper fallet – igjen

Verdien av eksporten tilsvarer eksportbedriftenes priser i norske kroner multiplisert med volumet. Men volumet ser ikke like pent ut i SSBs tall.

Tirsdag la SSB frem nasjonalregnskapet for 2. kvartal med tall for eksportvolum.

Tallene viser at eksportvolumet av tradisjonelle varer (grovt regnet alle varer eksklusive olje og gass) sank med rundt 7 prosent i første halvår i år, sammenlignet med første halvår i fjor.

Men så kommer kronekursen og veier opp for dette. Norges Banks oversikt viser at industriens kronekurs svekket seg med omtrent 10 prosent i årets første syv måneder, regnet i forhold til de samme månedene i fjor.

Les også

Vil skape nye jobber på Mongstad: Sliter med mangel på kraft

Les også

Det blir ikke streik – 1,7 prosent lønnsvekst

Men mange har mistet jobben

Kronekursen bidrar dermed til at et solgt produkt gir 10 prosent større inntekt, regnet i kroner. Svekket kronekurs oppveier grovt sett for lavere solgt volum.

Men det er trolig volumet som i størst grad bestemmer tryggheten på arbeidsplassene. Mange har mistet jobben eller blitt permittert også i eksportbedriftene, til tross for at inntektene har holdt seg godt oppe.

Svekket kronekurs går som en lang linje gjennom oljeprisfall og koronakrise de siste årene. Siden starten av 2013 har industriens kronekurs svekket seg med nesten 40 prosent, regnet mot valutaene i landene industrien konkurrerer med.

Les på E24+

Startet med å reparere traktorer: Nå har konsernet passert en milliard i overskudd

Les også

Storsatsing på batterimaterialer: Elkem skal bygge ny fabrikk i Porsgrunn

Månedstallene viser det samme

Det er heller ingen klar negativ utvikling i eksportinntektene gjennom første halvår i år. Månedstallene viser at eksportverdiene i kroner for juni og juli i år var nesten helt uendret fra de samme to månedene i fjor.

Selv for den verste koronamåneden april er eksporttallene regnet i kroner omtrent stabile fra i fjor til i år, men med et lite fall og større variasjoner begge veier mellom enkeltnæringer.

I april var kronekursen på sitt aller svakeste. Den reddende engelen strålte sterkt.

Verre for tjenester

Bildet er adskillig dystrere for dem som eksporterer tjenester. Utenlandske turister i Norge er viktig tjenesteeksport, og norsk reiseliv er hardt rammet.

Nasjonalregnskapet viser at volumfallet for tjenesteeksporten i første halvår er omtrent som for varer, sammenlignet med i fjor.

Men volumnedgangen for tjenester forsterket seg kraftig gjennom halvåret. I 2. kvartal var eksportvolumet hele 16 prosent lavere enn i samme kvartal i fjor.

Publisert: