PROFESSOR VIL HA FORMUESSKATT: Terje Hansen: - Formuesskatten ufarlig for næringslivet

NHH-professor slakter argumentene mot formuesskatt.

Publisert:

- Det er bare tull at formuesskatt ødelegger arbeidsplasser, sier Terje Hansen, professor ved Norges Handelshøyskole, som særlig forsker på skattespørsmål.

- Pølsevev

Flere motstandere av formuesskatt, blant annet Stein Erik Hagen og Høyre, hevder at denne skatten ødelegger insentivene til å investere.

Dette avvises av professoren.

- Det er det reneste pølsevev. Formuesskatten er i realiteten så liten at den ikke betyr noe for de rike, sier han.

Han viser til en undersøkelse som Bergens Tidende gjorde av de 30 rikeste personene i Hordaland. Etter tidsskriftets Kapitals beregninger hadde disse personlige formuer på mellom 800 millioner og 8 milliarder kroner. Gjennomsnittlig skatt var likevel ikke mer enn 0,2 prosent av den reelle formuen.

- Og det var samlet inntekts- og formuesskatt. De superrike betaler svært lite skatt. De bruker mer på sommerferien sin enn de betaler i skatt, sier Hansen.

Les også: Høyre beklager at Hagen flytter

Skatteallergi

Stein Erik Hagen har flere ganger tatt til orde for at skatten på utbytte burde økes, mens formuesskatten kunne fjernes.

- Det gjør han bare fordi han har ordnet seg slik at han kan ta ut skattefritt utbytte fra sine selskaper. Han er allergisk mot å betale skatt, sier Hansen.

Skjevdelt formue

Ifølge beregninger fra Finansdepartementet vil det være 800 personer med mer enn 100 millioner kroner i skattelignet formue i 2009. Disse skal i gjennomsnitt 6,7 millioner kroner i skatt.

Mesteparten av den skatten de skal betale, 4,3 millioner kroner, er formuesskatt. Bare 2,3 millioner er skatt på inntekt.

Tallene fra Finansdepartementet viser også at av de 3,8 millioner skatteyterne i Norge, har 40 prosent negativ skattemessig formue. Like mange har nettoformue på under 470.000 kroner, som er minstefradraget for formuesskatt.

Av de 20 prosent som faktisk betaler formuesskatt, betaler 17 prosentpoeng under 8200 kroner i denne formueskatten.

Finansdepartementet har beregnet at 78 prosent av formuesskatten – totalt 10 milliarder kroner – betales av personer med mer enn 2 millioner kroner i skattelignet formue.

- Formuesskatt er eneste mulighet til å skattlegge de svært rike, sier Hansen.

Sjekk hele fordelingen av formuesskatt hos Finansdepartementet.

Les også Elin Ørjasæters kommentar: Rimi-Hagen: En herlig bøffel

Les også Steinar Strøms kommentar: Den nordiske modellen lager rikinger

Les også: - Hagen tjente selv på formuesskatten

Flere nyheter på E24.

Publisert:
Gå til e24.no