Staten kvitter seg med vaksineselskapet Veso

Veso tilbyr blant annet vaksiner til oppdrettsbransjen og legemidler til veterinærer. Nå selger staten sin andel på 34 prosent og er ute av selskapet.

SELGER SELSKAP: Staten har lenge hatt planer med å kvitte seg med en del selskaper hvor eierskapet ikke er strategisk viktig. Nå har Næringsdepartementet solgt seg ned i vaksine- og legemiddelselskapet Veterinærmedisinsk Oppdragssenter. Illustrasjonsbilde.

Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix
Publisert:

– Vi har lenge vært tydelig på at staten ikke er langsiktig eier av Veso, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Staten har lenge vært minoritetseier i Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS (Veso), som driver med vaksiner og forskning for oppdrettsbransjen og tilbyr legemidler og vaksiner til veterinærer, samt vask og desinfeksjon av bygninger i landbruket.

– Stortinget har gitt regjeringen fullmakt til å selge seg ut av selskapet. Den fullmakten har vi nå benyttet oss av, sier Isaksen.

Nærings- og fiskeridepartementet har solgt sin 34 prosent eierandel i Veso for 45 millioner kroner, og eier ikke lenger aksjer i selskapet.

Kjøperen er dagens hovedeier, Aquanova Invest, som etter kjøpet vil eie rundt 95 prosent av aksjene i Veso.

Staten solgte i 2018 sin eierandel i flyselskapet SAS for 597 millioner kroner, men eier fortsatt 33,4 prosent av det børsnoterte eiendomsselskapet Entra.

Staten har tidligere også prøvd å selge selskapet Mesta, men droppet salget i 2015 fordi budene var for lave.

Skal selge seks selskaper

Regjeringen har fått fullmakt av Stortinget til å selge hele eller deler av eierskapet i seks selskaper. Etter salget av Veso gjenstår disse:

  • Entra
  • Ambita
  • Mesta
  • Baneservice
  • Telenor (staten skal redusere til 34 prosent fra dagens 53,97 prosent)

– Med dette salget følger vi opp regjeringens mål om en gradvis reduksjon av det statlige eierskapet i selskaper med forretningsmessig hovedmål. Jeg ønsker ledelsen og styret lykke til med den videre utviklingen av selskapet, sier Isaksen.

Siden 2014 har Veso vært regnet som et kategori 1-selskap, noe som betyr at statens eneste mål for eierskapet er rent forretningsmessig.

– Det har vært en grundig salgsprosess, og jeg har vært opptatt av å ivareta selskapets interesser og statens verdier på en god måte. Jeg er fornøyd med salget, sier næringsministeren.

Ny eierskapsmelding

Regjeringen jobber for tiden med en ny eierskapsmelding som etter planen skal legges frem i 2019, fem år etter at forrige eierskapsmelding ble lagt frem. Her går staten gjennom sine planer og strategier for de ulike virksomheten den eier.

Staten er en betydelig eier i en rekke selskaper, inkludert 67 prosent i børsgiganten Equinor, 36,21 prosent i Yara og 34,26 prosent i Norsk Hydro.

Staten eier rundt en tredjedel av verdiene på Oslo Børs, og sitter totalt på eierskap i over 70 selskaper med totalt 300.000 ansatte.

Statens eierandeler i de 26 selskapene med såkalte forretningsmessige formål var på 844 milliarder kroner i 2017, ifølge Næringsdepartementet.

Driver smitteforsøk

Veso hadde en omsetning på 481 millioner kroner i 2017 og et resultat etter skatt på 3,5 millioner kroner, ifølge Statens eierberetning for 2017.

I tillegg til å tilby produkter til landbruk og oppdrett, driver Veso også med smitteforsøk i oppdrettsbransjen. Disse forsøkene danner grunnlaget for utvikling av vaksiner, fôr og avl.

Selskapet ble opprinnelig etablert av Norges Landbruksvitenskapelige Forskningsråd i 1988, og ble eget aksjeselskap i 1991.

Selskapet er også eier i Brynsløkken AS, en produsent av midler mot groe som brukes innen oppdrett.