SSB: Skolestenging koster samfunnet 1,7 milliarder per dag

Barnas læringstap kombinert med foreldrenes produksjonstap er estimert til å koste samfunnet rundt 1,7 milliarder kroner per skoledag, ifølge SSB.

Tomme klasserom på Bygdøy skole.
Publisert:

Både barnehager, skoler og andre undervisningsinstitusjoner ble stengt fra 13.mars for å begrense spredningen av coronaviruset.

Statistisk sentralbyrå rapport om kostnadene ble publisert onsdag.

– Selv med svært forsiktige antakelser om verdien av læring blir kostnadene av å stenge skoler veldig store, sier en av forskerne bak rapporten, Martin E. Andresen.

Rapporten slår fast at skolestenging fører til redusert læring og humankapital for barnehagebarn og elever til og med videregående opplæring. Redusert læring fører også til lavere produktivitet og lønn senere i livet.

Selv om kostnadene av en enkelt tapt skoledag er små for den enkelte, blir tapene store når man summerer alle barn og unge i utdanningssektoren over flere dager.

Rapporten anslår at den samlede nedgangen i fremtidige inntekter er på 1,4 milliarder kroner per skoledag.

Studentene innen høyere utdanning får forsinket framgang i undervisningen og vil dermed komme senere ut i arbeidslivet. Kostnaden dette utgjør er anslått til 2,2 milliarder for hele vårsemesteret.

I tillegg koster det også mye at foreldre må være hjemme med barna.

I rapporten viser forskerne blant annet til hjemmekontor kombinert med at barna er hjemme, fører til mindre effektivt arbeid. Ifølge rapporten fører dette til en betydelig nedgang i samlet produksjon.

SSB anslår at den reduserte kapasiteten koster samfunnet 234 millioner per dag.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om