NHO vil fjerne egenandelen i kompensasjonsordningen

NHOs medlemsbedrifter foreslår flere endringer i kompensasjonsordningen. Finansministeren åpner for justeringer.

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, sier mange av deres medlemmer er fornøyd med ordningen.
Publisert: Publisert:

For én uke siden åpnet søknadsportalen for regjeringens kompensasjonsordning for koronarammede bedrifter.

Hittil har over 10.000 bedrifter fått tildelt støtte. I tabellen lenger ned i saken kan du se hvem og hvor mye.

Den siste uken har Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) hentet inn innspill fra sine medlemsbedrifter for å vurdere hvor godt ordningen virker.

– Enormt mange av våre medlemmer har søkt og fått innvilget støtte. Veldig mange er fornøyd med at pengene allerede er kommet inn på konto, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

NHO er fornøyd med hvor raskt ordningen er kommet på plass.

– Men samtidig ser vi at noen av ordningene bør gjøres bedre for å treffe bedre, sier Almlid.

Vil fjerne egenandelen

Nå kommer NHO med flere forslag til endringer basert på tilbakemeldingene.

Et av dem er å fjerne egenandelen på 10.000 kroner som trekkes fra utgiftene til bedrifter som ikke ble pålagt av staten å stenge.

Aftenposten/E24 har snakket med en rekke små bedrifter med lave faste utgifter som ikke får utbetalt støtte. Det er fordi egenandelen gjør at deres kompensasjon blir mindre enn 5000 kroner, som er minstebeløpet som betales ut.

– For mange av landets små bedrifter i disse krisetider er dette en unødvendig belastning, sier Almlid.

Flere endringer

I tillegg til å fjerne egenandelen, ønsker NHO følgende justeringer:

  • Innføre 90 prosent dekning for alle rammede bedrifter

I dag legger ordningen opp til at kun bedrifter som ble pålagt å stenge, skal få dekket 90 prosent av sine uunngåelige utgifter. Resten får dekket 80 prosent.

– Det er ingen grunn til å skille mellom bedrifter som er lovmessig stengt ned og de som selv blir tvunget til å stenge ned som følge av at markedet er blitt kraftig forverret, sier Almlid.

  • Fjerne avkortingen for støttebeløp over grensen på 30 millioner kroner

– Vi må sikre også de større bedriftene, da de står for en betydelig andel av sysselsettingen her i landet, sier Almlid.

  • Tilrettelegge bedre for sesongbedriftene

Flere av NHOs medlemsbedrifter har store variasjoner i inntekten fra måned til måned. Selv om omsetningsfallet i mars og april ikke er stort nok til å komme innunder ordningen, kan de likevel få store tap senere som følge av krisen.

– Ordningen må ta høyde for de spesielle utfordringene som sesongbedrifter har, sier NHO-sjefen.

  • Forlenge ordningen utover mai for å gi bedriftene større sikkerhet

– Det er ingen grunn til å vente med å signalisere dette. Det er langt igjen til vi kan si at krisen er over, sier Almlid.

Finansministeren vil vurdere justeringer

Aftenposten/E24 har tidligere spurt finansminister Jan Tore Sanner (H) om egenandelen bør endres.

Sanner svarer at det vil være aktuelt å tilpasse endringen underveis.

«Vi har hele tiden varslet at vi vil gjøre justeringer i ordningen før neste søknadsrunde, dersom det viser seg å være hensiktsmessig. Det betyr at vi kommer til å vurdere endringer, også om egenandelen bør justeres. Formålet med ordningen er å unngå unødvendige konkurser, slik at vi trygger flest mulig arbeidsplasser.»

Publisert:

Her kan du lese mer om