Ap mener Norges Bank «tar feil» i sin begrunnelse for renteheving

 • NTB
Publisert:

Arbeidspolitiske talsperson Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet mener Norges Bank «tar feil» i en viktig del av sin begrunnelse for renteøkningen i september.

Norges Bank hevet styringsrenten fra 1,25 til 1,50 prosent i september og skrev i sin pengepolitiske rapport at «sysselsettingsandelen nå er nær det høyeste nivået som er forenlig med prisstabilitet».

Til Aftenposten sier Aasrud at det virker som om Norges Bank ikke har tatt inn over seg endringen som ble gjort i sentralbankens mandat i fjor. Da la Stortinget til ordet «høy» foran sysselsetting:

«Det operative målet for pengepolitikken skal være en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2 pst. Inflasjonsstyringen skal være fremoverskuende og fleksibel, slik at den kan bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting samt til å motvirke oppbygging av finansielle ubalanser».

I dag er sysselsettingsandelen på 67,8 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Aasrud sier hun ikke vil legge seg opp i hva rentenivået burde ha vært, men at budskapet er at regjeringen ikke kan slå seg til ro med Norges Banks virkelighetsbeskrivelse.

– Vi kan ikke være fornøyd med en sysselsettingsgrad på 67,8 prosent. Kan ikke Norges Bank gjøre noe med det, må regjeringen gjøre det, sier Aasrud.

Norges Bank skriver i sin siste rapport at sysselsettingen har økt og at utsiktene tilsier at den kommer til å øke ytterligere, selv om det er ventet at sysselsettingsveksten vil avta noe de neste årene.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Økonomi
 2. Norges Bank
 3. Rigmor Aasrud
 4. Statistisk sentralbyrå
 5. Styringsrenten

Flere artikler

 1. Arbeidsledigheten faller mer enn ventet

 2. Regionalt nettverk: Optimismen øker blant de norske bedriftene

 3. Norske bedrifter venter svakere vekst på kort sikt, bedring til våren

 4. Ser ikke arbeiderne for vanlige folk

 5. Norske bedrifter venter lav aktivitetsvekst det neste halvåret