DET AMERIKANSKE GJELDSTAKET: - Gjelds-panikk kan bli verre enn Lehman

Mislighold av den amerikanske gjelden vil skape verre panikk i det finansielle systemet enn Lehman-konkursen, mener USAs tidligere finansminister.

SPÅR KATASTROFE: Hvis USA misligholder gjelden sin vil det oppstå en panikk verre enn under finanskrisen, hevder Harvard-økonom og tidligere finansminister Larry Summers. Han mener kranglende politikere har skylden dersom gjelden misligholdes.
Publisert:

- For meg virker det som en utenkelig finansiell risiko å ta, sier tidligere finansminister Larry Summers til CNN.

Han mener å misligholde statsgjelden vil skape panikk og langsiktig uro i det finansielle systemet.

- Mislighold vil skape en kaskade som vil få Lehman Brothers til å virke som en veldig liten hendelse, sier Summers.

Lehman-konkursen i 2008 var den største i amerikansk historie og forårsaket en kollaps i kreditt- og aksjemarkedene.

LES OGSÅ: Slik har USA blitt nedsyltet i gjeld

Umulig å heve sjekker

Summers mener konsekvensene av et eventuelt mislighold vil påvirke bankene, pengemarkedene og sørge for at «institusjoner som er bygget opp over århundrer blir utslettet i et sveip», forteller han CNNs reporter.

- Alle muligheter til å utføre rutinemessige finansielle oppgaver, til å heve sjekker, betale regninger og innfri forpliktelser vil bli borte, sier den tidligere finansministeren.

Larry Summers sier amerikanske politikere selv har skylden dersom landet misligholder statsgjelden når fristen for å heve gjeldstaket går ut 2.august.

LES OGSÅ: Obamas tidsfrist i ferd med å gå ut

Kranglende politikere har skylden

- Det vil være en fullstendig selvforskyldt katastrofe, sier Summers.

Han mener USA har forutsetninger for å kunne betale gjelden, men at politikerne er for opptatt med å krangle til å finne en løsning.

- Denne ideen om at vi av en eller annen grunn ikke kan betale fordi vi har en politisk kamp om hvordan utgifter og skatter skal håndteres er demokrati på sitt aller verste, sier han til CNN.

Fastlåst i Washington

I Washington maner president Barack Obama politikerne i Kongressen om å komme til en enighet om heving av gjeldstaket så fort som mulig.

- Jeg er villig til å inngå kompromiss. Jeg er klar for å gjøre alt som skal til for å løse problemet. Selv om det ikke skulle være spesielt populært politisk, forsikret Obama lørdag.

Han ga politikerne en frist til å komme med en løsning innen uken er omme. Etter fem dager med forhandlinger karakteriserer partene hverandres forslag som «useriøse» og kan ikke enes om budsjettkutt og skatter.

LES OGSÅ: Tea-Party presser Republikanerne

Enorm gjeld

Det amerikanske gjeldstaket er på 14.294 milliarder dollar og ble nådd allerede i mai i år.

Dersom taket ikke heves innen fristen 2.august vil USA enten måtte misligholde gjelden sin, eller holde tilbake lønninger og pensjoner for å kunne betale sine kreditorer.

USAs underskudd er det aller høyeste blant de utviklede økonomiene i år, ifølge Det internasjonale Pengefondet.

Forhandlingene om gjeldstaket og usikkerheten rundt om partene kommer til enighet innen fristen har fått flere av de mektige kredittratingbyråene som Moody's og Standard & Poor's til å sette spørsmålstegn ved om USA lever opp til sin kredittrating AAA.

Publisert: