Avsatt oljetopp: - Hvis anklagene stemmer, burde jeg aldri vært ansatt

Klager fra kollegaer sørget for at den tidligere direktøren i Oljedirektoratet fikk sparken. Selv innrømmer han at han er «tøff i klypa».

SPARKET: Oljeveteran Rolf Wiborg har fått sparken i Oljedirektoratet. Han mener selv det er på grunn av at han er varsler. Direktoratet sier det er fordi han har oppført seg utilbørlig overfor kollegaer.
  • Eric B. Utheim
Publisert:

Rolf Wiborg var ressursdirektør, det vil si nestkommanderende i direktoratet, og varslet i 2011 Riksrevisjonen om det han mener er en usunn rolleblanding mellom direktoratet, staten og de store norske oljeselskapene.

Wiborg mener utenlandske aktører forfordeles kontra de norske statseide selskapene, og at oljelovgivningen ikke brukes like strengt som den bør overfor selskaper som Statoil og Petoro.

- Hvis det var det de anfører som er årsaken til at de har gitt meg sparken, så burde jeg aldri vært ansatt, sier han til E24.

- Jeg ble ansatt i sin tid fordi jeg faglig er kjent for å være klar, tydelig og litt utfordrende. Jeg var slik allerede før de ansatte meg som nestkommanderende i 1997. Hvis anklagene stemmer, burde jeg aldri vært ansatt, men det var jo nettopp fordi jeg er slik jeg er som leder at jeg ble ansatt, sier han til E24.

- Da jeg søkte på jobben var det mange som sa «den får du aldri», du er for tøff i klypa. Da jeg faktisk fikk jobben sa mange «de synes vel det er enklere å ha deg på sin side av bordet».

Direktoratet: - Varslingen ikke årsak

PERSONALSAK: Bjørn Rasen, pressekontakt i Oljedirektoratet, sier at man ser på saken som en personalsak.

Etter at oppsigelsen ble kjent, har både en tidligere informasjonssjef i Statoil og miljøbevegelsen reagert kraftig på direktoratets sparking av Wiborg.

E24s samarbeidspartner Teknisk Ukeblad har fulgt oppsigelsessaken rundt Wiborg tett.

I en sak publisert i går, og som også stod her på E24, avviser pressetalsmann i Oljedirektoratet, Bjørn Rasen, at Wiborgs varsling ikke er årsak til oppsigelsen.

- Saken er at Wiborg har blitt avskjediget etter Tjenestemannsloven paragraf 15 på grunn av grov uforstand i tjenesten og utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten.

Det vises til at det har kommet et ikke oppgitt antall anførsler fra kollegaer, som går på hvordan Wiborg har oppført seg på jobb.

Overfor E24 understreker han at direktoratet ikke kan uttale seg nærmere om detaljene, av hensyn til alle medarbeiderne, også Wiborg selv.

- Avskjeden er videre begrunnet i, som Rolf Wiborg selv har uttalt, at han ikke har stilt på møter hvor han har blitt pålagt å stille, sier Rasen til E24.

Bekrefter at kollegaer har klaget

Wiborg selv bekrefter at det er tilfelle at en del slike anførsler har kommet.

- Det er snakk om min form og opptreden, men dette er i all hovedsak gamle saker. Tilfeller som senere er blitt oppklart i kommunikasjon mellom meg og dem det gjelder, enten via epost eller muntlig utveksling, sier Wiborg.

Han forteller at han i forbindelse med behandlingen av oppsigelsessaken er gitt et skriv med en opplisting av anonyme anførsler fra kollegaer.

- Dette er påstand som er blitt fremmet uten at jeg har fått anledning til å komme med tilsvar på. Jeg er forpliktet til å holde opplysninger som kan identifisere mennesker unna offentligheten, og noen av eksemplene kan avsløre hvem som har klaget, så jeg kan ikke gå i detalj, sier han.

- Generelt gjelder det tilfeller hvor faglig uenighet i sak har blitt til personlig aggresjon og motstand. For å bruke fotballspråket så har noen når de ikke har kunnet ta ball, tatt mannen isteden – altså meg.

Oljedirektoratet avviser at det er tilfelle, og viser til at Wiborg fikk et forhåndsvarsel om avskjed, og at i ett av vedleggene står det om konkrete hendelser med «utilbørlig adferd», hvor det også står hvem som er kildene.

- Sparket fordi jeg er en varsler

Wiborg mener det er mistenkelig at det blir klager på hans direkte stil først etter 16 år i Oljedirektoratet.

Han er krystallklar på at oppsigelsen ikke skyldes hans oppførsel, men at han har varslet om at direktoratet ikke følger opp oljelovgivningen slik de skal.

- Hadde de innrømmet at det skyldtes varslingen, så ville de indirekte ha innrømmet skyld. Så jeg er ikke overrasket over at de ordlegger som de gjør. Dette er bare et påskudd, sier Wiborg, som i 2011 sendte brev til Riksrevisjonen og hevdet at direktoratet så gjennom fingrene og lempet på kravene overfor norske prosjekter som Snorre, Aasta Hansteen og Polarledd.

- Min oppsigelse har å gjøre med kompliserte og vanskelig saker på sokkelen. jeg varslet om dette i 2011, fordi jeg som tjenestemann følte meg forpliktet til det. Siden har saken rullet og gått, sier han.

Varsler rettssak

Varselet om oppsigelse kom i februar. Med hjelp fra sin fagforening Industri Energi brukte han sin rett som tjenestemann til å anke oppsigelsen. Direktoratet besvarte anken med et 28 sider brev.

Saken havnet hos olje- og energidepartementet i mai, og i august møtte han hos departementet for å legge fram og utdype sin klage.

Torsdag før helgen kom svaret om at anken var avvist og oppsigelsen reell. Han fikk da fire timer på å pakke sammen og forlate kontoret.

- Ikke spesielt norsk, sier han selv til E24.

Rolf Wiborg sier at hans neste steg blir å sammen med fagforeningen industri Energi gå sammen om en stevning mot direktoratet, for usaklig oppsigelse.

- Jeg har vært konsistent på det siden i februar. Jeg tar dette til retten, lover han.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Betalt innhold

    Måtte gå på dagen

  2. Ingen rettssak mellom oljevarsler og Oljedirektoratet

  3. Oljevarsler fikk sparken på dagen

  4. - Blir enda vanskeligere forkritiske røster

  5. Bellona krever Utsira-granskning