IMF mener handlingsregelen er for optimistisk

IMF mener Norge bør stramme inn oljepengebruken.

Finansminister Sigbjørn Johnsen
Publisert:

Flaks og dyktighet har gitt Norge nye økonomiske utfordringer.

Det er hovedbudskapet til IMF som legger frem sin foreløpige landrapport om Norge fredag.

De trekker frem fire hovedutfordringer:

** Høy lønnsvekst: Den høye aktiviteten i oljeindustrien trekker lønningene opp i andre sektoren og underminerer konkurranseevnen i andre sektorer av fastlandsøkonomien.

** Økende utgifter på statsutgifter: Høye oljepriser og høye oljeproduksjon har gitt rom til en oljepengebruk som gradvis stimulerer økonomien når den er nær kapasitetsutnyttelse.

** Stigende boligpriser og gjeld i husholdningene: Aktiveten i oljeindustrien og statens store bruk av oljepenger bidrar til å presse boligprisene opp til rekordnivåer.

** Langsiktige utfordringer: Høyere forventet levealder som følge av god helse i befolkningen vil bidra til høyere langsiktige utgifter knyttet til eldre borgere.

Les rapporten på Finansdepartementets hjemmeside

Selv om IMF roser Norges modell med et Oljefond og handlingsregel for bruk av oljepenger, går IMF i rapporten langt i å refse norske politikere for å ha bruke for mye oljepenger og ber politikere å redusere bruken i årene som kommer.

Dagens oljepengebruk styres av handlingsregelen som «tillater» politikerne å bruke fire prosent av fondets kapital i året over tid.

- Bør bruke mindre

I år og i fjor brukte politikerne ned mot tre prosent av fondet, noe IMF mener er mer enn nok.

- En enda lavere bruk i 2014-budsjettet og senere vil være hensiktsmessig i lys av presset på lønninger og andre konkurransemessige utfordringer, skriver IMF.

De stiller også kritiske spørsmål ved om handlingsregelens prosentsats på fire prosent er for høy. Prosentsatsen er basert forventet avkastning i Oljefondet over tid.

- Forutsetningen om en forventet avkastning på fire prosent kan vise seg å være for optimistisk og en lavere avkastning kan få signifikante effekter på den langsiktige verdien av oljefondet, skriver IMF.

De viser til at avkastningen i Oljefondet historisk har vært lavere enn fire prosent og at tilsvarende fond forventes å ha lavere avkastning over tid.

- Orden i eget hus

Det blir i rapporten også påpekt at et varig stort oljeprisfall i en periode med høy oljeproduksjon i Norge vil føre til at fondet blir langt mindre enn antatt i fremtiden.

– Norge er ikke isolert fra det som skjer i resten av verden. Vår beste beskyttelse er å holde orden i eget hus. Jeg er enig med IMF i at forsiktig bruk av oljepenger er viktig for å støtte opp under konkurranseutsatte virksomheter. IMF gir sin støtte til handlingsregelen og til at vi ikke bruker penger utenom denne regelen gjennom låneordninger eller nye fond. Det er jeg glad for, sier finansminister Sigbjørn Johnsen i en kommentar til IMF-rapporten.

Spår jevn vekst

IMF spår at Norges bruttonasjonalprodukt vil stige med rundt 2,75 prosent i år og i årene som kommer. Først i 2018 kommer inflasjonen opp på 2,5 prosent, mens arbeidsledigheten vil holde seg rundt 3,5 prosent, tror IMF.

Samtidig oppsummerer IMF tre store trusler som kan gjøre deres spådommer til skamme.

** Vedvarende nedgang i oljeprisen

** Betydelig nedgang i boligprisene

** En forverring av eurokrisen.

Til høsten behandler styret i IMF den fullstendige rapporten om norsk økonomi. Etter at Norge har fått kommet med sine innsigelser, vil rapporten bli offentliggjort i sin helhet.

Les også

- Handlingsregelen er det viktigste15,8 mrd. holdes utenfor handlingsregelenJohnsen: Mer av det samme - fordi det virkerErna får 26 milliarder mer å bruke neste årHøyre vil ha raskere bygging av vei og baneOljefondet tjente 447 milliarder i fjorNå har oljefondet passert 4.000 milliarderØkonom: - Fortsatt norsk lønnsfest avhengig av ny dobling i oljeprisen

Publisert: