Fredag kan gi ny rentespenning

Det kommer fire nyheter som kan påvirke Norges Banks rentebeslutning i september.

HVORDAN GÅR DET EGENTLIG?: Klokken 10.00 kommer flere nyheter som kan fortelle noe om hvordan det går med norsk økonomi.

Jan Petter Lynau
  • Johann D. Sundberg
Publisert:,

(Klikk på lenkene lenger ned i saken for å se hva tallene meldte)

Kutter Norges Bank renten i september og hva vil sentralbanken si om renteutviklingen fremover?

Fredag kommer det flere nyheter som kan avgjøre hva Norges Banks svar på spørsmålene blir når det holder pressekonferanse etter neste rentemøte 19. september.

Og det er klokken 10.00 at økonomene, synserne og spekulantene må skjerpe sansene. For da kommer nyhetene de må fordøye på løpende bånd.

Klokken 10 skjer det

Her er nyhetene som blir offentliggjort klokken 10.00:

** NAV offentliggjør statistikken over registrerte arbeidsledige i august

** SSB offentliggjør AKU-statistikken for utviklingen i arbeidsmarkedet i juni

** SSB offentliggjør statistikken over utviklingen i detaljhandelen i juli

** Norges Bank annonserer hvor mye valuta de har tenkt å kjøpe hver dag i september for å fylle opp oljefondet

Og som ikke det er nok. Klokken 14.00 offentliggjør Norges Bank sin forventningsundersøkelse som forteller noe om forventet inflasjons- og lønnsutvikling.

Svakt arbeidsmarked?

Arbeidsmarkedstallene gir viktig informasjon om utviklingen i arbeidsmarkedet.

Ved forrige telling var den registrerte arbeidsledigheten 2,8 prosent, mens det mer utvidede AKU-ledigheten fra SSB var på 3,4 prosent.

Arbeidsmarkedsstatistikken er viktig fordi den kan bekrefte eller svekke inntrykket om at veksten i norsk økonomi har stanset opp.

I forrige uke vistet SSBs statistikk over utviklingen i bruttonasjonalprodukt at veksten i Fastlands-Norge har falt til 0,2 prosent i 2. kvartal.

Les også: Veksten stanser opp i norsk økonomi

DNB Markets venter at de nye ledighetstallene forblir uendret.

«Vel så viktig er nok om den svake tendensen i sysselsettingen fortsetter,» skriver DNB Markets i sin morgenrapport.

Kan påvirke forventninger

Ledighets- og sysselsettingstall som viser svak fart i norsk økonomi kan styrke troen på rentekutt i september eller svekke troen på rentekutt neste år og svekke kronen.

Motsatte tall kan øke troen på renteøkning og styrke kronekursen.

«Den stabile arbeidsledigheten tyder på at kapasitetsutnyttelsen ikke er vesentlig endret, noe som betyr at Norges Bank vil legge mindre vekt på forrige ukes svake BNP-tall. Vårt syn er fortsatt at det overraskende høye inflasjonstallet sammen med en svak krone vil gi en oppjustering av Norges Banks rentebane på møtet 19. september,» skriver Nordea Markets i sin morgenrapport.

Også statistikken som viser utviklingen i detaljomsetningen er en viktig indikator for styrken i norske økonomi.

Påvirker sommerværet?

I juni falt detaljomsetningsindeksen med 0,2 prosent etter en overraskende sterk oppgang på 1,8 prosent i mai.

«For juli venter vi at detaljhandelen vil ta seg opp igjen etter et lite fall i juni og stige med 0,3 prosent. Men det uvanlig varme været i juli kan ha påvirket handelen denne måneden,» skriver Handelsbanken Markets i sin morgenrapport.

Her avviker analytikerne i Handelsbanken fra andre spåfolk som ser for seg en liten nedgang. DNB Markets mener fallet kan bli på 0,5 prosent.

Detaljomsetningstall som forteller at vi shopper og handler for fulle mugger vil svekke troen på rentekutt og gjøre at renteøkningen kommer nærmere.

Holdt vi oss unna butikkene i juli øker det troen på rentekutt.

Norges Banks varsel om hvor store daglige valutakjøp de vil foreta i september forteller mindre om den underliggende utviklingen i norsk økonomi.

Trappes valutakjøpene ned?

Historisk har imidlertid varselet gitt tildels betydelig utslag i kronekursen når det avviker betydelig fra forventingene.

Det igjen påvirker inflasjonsutsiktene som er det Norges Bank er pålagt å følge i sin rentepolitikk. Hvis sentralbanken legger opp til større valutakjøp enn det som er forventet, kan det svekke kronekursen og motsatt.

Svakere kronekurs bidrar isolert til høyere fremtidig inflasjon, og motsatt.

I august kjøpte Norges Bank valuta for 200 millioner kroner dagen, et nivå banken har holdt seg på de siste månedene.

«Dersom Norges Bank fortsetter med dette, tror vi det blir kjøpt for mye valuta i forhold til hva Norges Bank trenger. Vi venter derfor at kjøpene vil reduseres, men er usikre på om dette vil skje nå,» skriver DNB Markets i sin morgenrapport.

Svak kronekurs øker Norges Banks rom for å øke rentene, om de skulle ønske det. Tilsvarende vil sterk kronekurs øke rommet for rentekutt.

Les også

- Tiden med ultrasterk krone er over- Johnsen svekket kronekursenDNB Markets: Utsetter renteoppgangen til 2015Nå koster euroen over åtte kroner igjen

Flere artikler

  1. Flypriser kan gi nytt rentekutt

  2. «Norges Bank er allerede kraftig bakpå»

  3. Prishopp i dag kan drepe håpet om rentekutt i desember

  4. Annonsørinnhold

  5. Torsdag får vi svar på om Norges Bank bommet

  6. Dyreste euro på fire år