Kritikere: - Kan bli oppfattet som mistillit til Finanstilsynet

De argeste motstanderne av «15 prosent-regelen» sier det kan tolkes som mistillit til Finanstilsynet når en ny regjering vil senke egenkapitalkravet på boliglån.

Direktør i Finanstilsynet Morten Baltzersen mener egenkapitalkravet på boliglån bør være på 15 prosent. Idar kreutzer i Finans Norge, Thor Eek i Boligbyggelagenes landsforbund og Per Jæger i Boligprodusentene vil ha mildere krav.
  • Kristin Norli
  • Marius Lorentzen
Publisert:

De fire partiene som nå sitter i regjeringsforhandlinger, har i valgkampen forpliktet seg til et løfte om å senke kravet om egenkapital fra 15 til 10 prosent.

For å få gjennomført dette, blir den neste regjeringen nødt til å tale Finanstilsynet midt imot og instruere fagetaten til å ikke følge sine egne anbefalinger.

Det kan bli oppfattet som en mistillitserklæring overfor tilsynsdirektør Morten Baltzersen og Finanstilsynet, mener flere av motstanderne av egenkapitalkravet.

- Det kan du godt si, sier Thor Eek, administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), til E24.

- Samtidig er det et naturlig resultat av at det blir en endring i politikken med de borgerlige, fortsetter han.

BAKGRUNN: Slik må Solbergs regjering overkjøre Finanstilsynet

- Velsignet av de rødgrønne

Leder i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL): Thor Eek.

- Men er ikke meningen med tilsynet at det skal være fristilt fra skiftende politisk ledelse? Tiltaket er noe tilsynet selv har tatt til orde for og forsvart.

- I og med at Finansdepartementet ikke grep inn da tiltaket kom, ble det velsignet av de rødgrønne, svarer Eek.

NBBL var i 2011 motstandere av både 15-prosentkravet og skjerpingen av de øvrige retningslinjene som bankene er pålagt å følge når de vurderer lånekunder.

Fortsatt er forbundet imot - og ønsker det velkommen fra den neste regjeringen at det blir en «revers».

- Reglene er blitt så firkantet at det ikke finnes rom for fleksibilitet, selv om vi vet at personers økonomi er veldig forskjellig. Her har tilsynet grepet inn i et marked på en måte som gjør det sosialt skjevt, sier Eek.

- Bør tilsynsdirektør Morten Baltzersen vurdere å gå av når den nye regjeringen ber tilsynet om å endre kravet?

- Det er ikke opptil meg å vurdere. Det har vært en uheldig håndtering av denne saken, men hvilke konsekvenser det vil få, er ikke vår oppgave å spekulere på, sier Eek.

- Statlige ledere skal kunne bli instruert

Bransjeforeningen Boligprodusentene har også vært kritiske til hevingen av egenkapitalkravet, som de mener bidrar til et økt klasseskille i boligmarkedet.

Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

- Jeg har jo ment at Finanstilsynet har satt hensynet til å ta vare på bankene som det viktigste. Når Stoltenberg-regjeringen har forsvart det, så har jeg ment at man til de grader gjør en gal prioritering, sier administrerende direktør Per Jæger.

- Vil en instruks fra en ny regjering om at tilsynet må reversere egenkapitalkravet sitt være det samme som mistillit?

- Det kan man jo godt si det er, sier han.

- Vil Baltzersen kunne bli sittende?

- Jeg tar det for gitt at enhver statlig leder, med unntak av Norges Bank, kan bli instruert. Jeg tror han vil innrette seg, sier Jæger, men understreker at han ikke kjenner regelverket i detalj.

- Ikke mistillit

Heller ikke den næringen som Finanstilsynet har som sin fremste oppgave å passe på, finansnæringen, ser behovet for å ha egenkapitalkrav på 15 prosent.

Idar Kreutzer toppsjef i Finans Norge.

Men ifølge Idar Kreutzer, administrerende direktør for bransjeforeningen Finans Norge (FNO), er det her ikke snakk om mistillit til Baltzersen eller tilsynet.

- Nei, min vurdering er at det ikke er det samme som mistillit.

- I Norge er det heldigvis sånn at statlige institusjoner som Finanstilsynet er og må være forberedt på at deres myndighetsutøvelse er gjenstand for offentlig debatt. Det er en lang vei fra å ha ulike synspunkter til å ha mistillit til institusjonen, sier Kreutzer videre.

Han påpeker riktignok at det er en stor forskjell fra å gi uttrykk for sine synspunkter til faktisk å instruere Finanstilsynet.

- Det skjer sjelden. På den annen side utøver Finanstilsynet myndighet i lys av en helhetlig politikk. Slik jeg tolker de borgerlige har de sett på egenkapitalkravet som et ledd i en helhetlig boligpolitikk. Det som blir interessant er å se hvordan den vil bli konkretisert fremover, sier Kreutzer.

- Tiltak basert på faglige vurderinger

Morten Baltzersen direktør i Finanstilsynet.

E24 spurte tidligere i uken Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen om han vil oppfatte å få en instruks om å reversere kravet fra 15 til 10 prosent som en mistillitserklæring fra den nye regjeringen, og om han vil gå av når tilsynet blir bedt om å endre kravet.

Tilsynsdirektøren velger å formulere seg slik:

- Tiltak iverksatt av tilsynet for å oppfylle formålene for tilsynsvirksomheten er basert på faglige vurderinger.

- Finanstilsynet er en etat under Finansdepartementet og forholder seg til Finansdepartementets beslutninger.

- Finanstilsynet utøver sitt tilsyn innenfor de rammer som følger av finanstilsynsloven og lovgivningen for virksomheter under tilsyn, delegert myndighet og krav til virksomheten fastsatt i Finansdepartementets tildelingsbrev.

Les også

IMF advarer mot norsk boligbobleSlik vil Huseierne få deg til å stemme blåttAp om Huseiernes kampanje: Aldri sett noe så skamløstBoligeksperter: - Økt klasseskille er prisen å betale for å unngå å bli som Irland- Egenkapitalkravet har skapt et klasseskille på boligmarkedet

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Slik må Solbergs regjering overkjøre Finanstilsynet

  2. Finanstilsynet fortsetter med samme lånepraksis

  3. Bolignæringen: - Vi føler osslitt dumme nå

  4. Batta: - Jeg er ikke fornøyd før kravet senkes

  5. Raser mot angiveligblåblått løftebrudd