Hvis denne mannen feiler, stuper norske boligpriser

Bråstopp i Kina blir verre for Norge enn finanskrisen, mener DNB Markets.

KAN IKKE FEILE: Ifølge DNB Markets kan norske boligpriser falle hvis Kinas president Xi Jinping feiler.

ALFREDO ESTRELLA
  • Johann D. Sundberg
Publisert:

DNB Markets tror president Xi Jinping og resten av den politiske ledelsen i Kina unngår hard landing i økonomien.

Men de er ikke sikre.

Derfor har de sett på hva som skjer med verdensøkonomien kinesiske myndigheter mislykkes i å holde veksten opp og landet får en økonomisk krise.

Det er ikke hyggelig lesning for oss i Norge.

Oljeprisras

Den viktigste konsekvensen for verdensøkonomien hvis Kinas investeringsboom stanser opp er at oljeprisen faller fra dagens 110 dollar til 50 dollar.

«Den oljesmurte norske økonomien vil trolig rammes hardere enn det gjennomsnittlige industrilandet, siden prisen på vår viktigste eksportvare blir halvert,» skriver DNB Markets siste makroøkonomiske rapport «Økonomiske utsikter 2-13» som offentliggjøres onsdag.

Les også: Utsetter renteoppgangen til 2015

De viktigste konsekvensene for Norge vil i DNB Markets krisescenario være:

** Oljeinvesteringene faller med 50 prosent i 2015-16.

** Privat forbruk og fastlandsinvesteringer faller.

** Boligprisene faller med 15-20 prosent.

** Ekspansiv penge- og finanspolitikk, og en svakere krone, demper fallet.

** Arbeidsledigheten stiger til 6 prosent, og reallønningene avtar.

DNB Markets påpeker at at Norge må til bankkrisen rundt 1990 for å finne en periode med generell nedgang i reallønningene.

Nesten nullrente

Men, til forskjell fra bankkrisen, kan norske husholdninger finne en viss trøst i at DNB Markets regner med at rentene blir enda lavere i Norge om krisen slår til.

DNB Markets mener en krise i Kina kan få Norges Bank til å senke sin styringsrente fra dagens 1,5 prosent til 0,25 prosent.

DNB Markets peker på at norsk økonomi de siste årene har blitt stadig mer oljeavhengig. Også den tradisjonelle industrien er også utsatt, om det blir økonomisk krise i Kina.

For problemer i Kina vil ramme våre tradisjonelle handelspartnere utenfor oljesektoren.

10 prosent sannsynlighet

DNB Markets mener på høyst usikkert grunnlag at det er 10 prosents sannsynlighet for at det oppstår en økonomisk krise i Kina.

«Når en hard landing i Kina ikke inngår i vårt hovedscenario er det fordi kinesiske myndigheter ikke ønsker dette. Derfor vil de gjøre alt som står i deres makt for å hindre dette. Sterk statlig styring, store finansielle reserver og mange ennå udekkede behov er argumenter for at de vil lykkes,» skriver DNB Markets.

Hvis politikerne ikke klarer å forhindre krisen legger DNB Markets til grunn at investeringsraten faller fra 50 til 35 prosent av landets verdiskapning.

«Dette vil kunne gi et fall i BNP på opp mot fem prosent per år i to år på rad, først og fremst som følge av fallet i investeringene,» skriver DNB Markets.

Det er først og fremst oljeprisfallet en kinesisk krise utløser som vil ramme Norge.

«På grunn av fallet i oljeprisen rammes norsk økonomi hardere enn øvrige industriland. I vårt nedsidescenario avtar veksten i fastlands-BNP fra 2 prosent i år, til 0,6 prosent i 2014,» heter det.

Høy sparing

Selv om norsk økonomi er er det et forhold som kan komme norsk økonomi til hjelp om kineserne svikter.

Norske husholdninger sparer mye. Omlag åtte prosent av disponibel inntekt blir lagt på kistebunnen.

«Det betyr at forbrukerne kan velge å holde oppe forbruksveksten ved å redusere sin sparing,» skriver DNB Markets.

Hvis husholdningene velger å spare mindre vil utslagene i norsk økonomi blir mindre alvorlige enn det DNB Markets spår. Men DNB Markets tror ikke nordmenn vil spare mindre i en krisesituasjon.

«Tvert i mot venter vi at økt usikkerhet fører til forsiktighetsmotivert sparing,» heter det.

Les også

Uro i markedene: - Som å fjerne mursteiner fra et byggverkInvestorene flykter fra asiatisk finansstormIMF: Dette er de største truslene mot verdensøkonomien

Publisert:

Flere artikler

  1. Økonom om kraftig sparefall: – Det beste som kunne skje for norsk økonomi

  2. Slik rammes norsk økonomi ved 20 prosent boligprisfall

  3. Lønn, prisstigning, rente og ledighet: Slik blir din private koronaøkonomi frem til 2023

  4. Vi spår dystre tider for Norge

  5. Høy gjeld kan bli vekstbrems