Her er søkerlisten: Disse ønsker å bli sjef i Oljefondet

Åtte menn har søkt på jobben som sjef i Oljefondet etter Yngve Slyngstad. Én av dem er unntatt offentlighet, ifølge søkerlisten som Norges Bank har lagt ut.

SØKER ERSTATTER: Sentralbanksjef Øystein Olsen (t.h.) leter etter Oljefondet-sjef Yngve Slyngstads etterfølger.
Publisert:

Blant dem som har søkt jobben (se faktaboks) er Trond Grande (49), som flere har nevnt som en kandidat til å ta over.

Grande er viseadministrerende direktør i Oljefondet og har vært Slyngstads nestkommanderende siden 2011.

– Trond Grande ville neppe ha søkt jobben hvis han ikke hadde blitt forespeilet at han ville få den. Det vil være et trygt valg, han er en god administrator, sier førsteamanuensis Espen Henriksen ved BI til E24.

– Det er bare åtte menn som har søkt, og ingen kvinner?

– Jeg tror mange har forsøkt å tenke på hvilke kvinner det kunne være som var aktuelle. Men det kommer sikkert til å være mange kvalifiserte kvinner neste gang denne jobben lyses ut, sier Henriksen.

Det er for tiden tre kvinner i Oljefondets ledergruppe på 12 personer, nemlig Hege Gjerde som ble fondets finansdirektør i 2018, Carine Smith Ihenacho som ble bærekraftsdirektør samme år og Nina Hammerstad som ble fondets personaldirektør i 2019.

Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski (SV).

– Lyser mot en

– Jeg skal ikke foregripe prosessen med ansettelse av ny Oljefondet-sjef. Men det som lyser mot en når man ser lista er at det mangler damer, sier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski (SV) til E24.

– Jeg synes det er veldig synd, rett og slett. Det er synd for Norges Bank, det er synd for Oljefondet, og det er synd for hele finansbransjen at det ikke er noen kvinnelige søkere på en slik stilling, legger hun til.

– Finnes det kvinner med nøyaktig den kompetansen som trengs som leder for fondet?

– Jeg mener det finnes noen der ute. Jeg vil ikke navngi noen, men det finnes damer med denne typen kompetanse. Vi mener det må gjøres mer for å få inn flere kvinner i høyere stillinger i Norges Bank. Det er viktig for å sette noen standarder for likestilling og kjønnsbalanse. Vi ser at det skjer ting i næringslivet, vi får håpe at sentralbanken også kommer etter, sier Kaski.

Norges Bank svarer at den har forsøkt å finne kvinnelige kandidater.

– Vi konstaterer at det kun foreligger søknader fra mannlige kandidater til denne stillingen, men vil understreke at vårt rekrutteringsselskap i tråd med ønske fra hovedstyret har gjort et bredt søk med vekt på å finne kvinnelige kandidater, sier Jane Aamot Haugland, som er direktør for Norges Bank Administrasjon, i en epost til E24.

HAR SØKT: Oljefondets nestleder, Trond Grande (49), har søkt på stillingen som leder i Oljefondet etter Yngve Slyngstad.

På en pressekonferanse i oktober i fjor varslet Oljefondets leder siden 2008, Yngve Slyngstad, at han hadde sagt opp.

Siden da har Norges Bank jobbet med å finne hans erstatter, og blant annet lagt ut en Finn-annonse hvor søknadsfristen gikk ut 21. februar.

«Stillingen som daglig leder krever god samfunns- og rolleforståelse, gode lederegenskaper samt gode kunnskaper om kapitalforvaltning og det globale finansmarkedet», skrev Norges Bank i utlysningen.

«Vedkommende må ha sterke analytiske evner, gode samarbeidsegenskaper og høy personlig integritet», la banken til.

Bekymret for Oljefondet-fall

Slyngstad opplyste at han leverte sin oppsigelse samme dag som fondet passerte 10.000 milliarder kroner for første gang. Han fikk gode skussmål, blant annet fra forgjengeren Knut Kjær.

Fondets neste sjef må imidlertid være i stand til å håndtere et stort press. Fondet er en svært viktig kilde til offentlig pengebruk, og regjeringens oljepengebruk stanger snart i taket på handlingsregelen, som sier at den årlige pengebruken over tid skal begrenses til tre prosent av fondets verdi.

En av de mulige kandidatene til jobben som Oljefondets sjef er ifølge avisen Financial Times bekymret for at norske politikere kanskje ikke forstår fullt ut hva det vil bety for statsbudsjettet hvis fondet for eksempel skulle falle med 30 prosent i en nedtur.

En slik nedtur ville gjøre at det var bare 224 milliarder kroner tilgjengelig for bruk innenfor handlingsregelen. Årets reelle oljepengebruk er lagt opp til å bli rundt 244 milliarder kroner, så det betyr at en nedtur ville kunne utfordre regjeringens handlingsrom.

Holder dagens fondsverdi på rundt 10.700 milliarder kroner seg frem til nyttår, har finansministeren derimot solid handlingsrom, for da vil tre prosent utgjøre 321 milliarder oljekroner som potensielt vil kunne brukes over budsjettet neste år.

– Søker en god og sterk leder

Da Slyngstad varslet sin avgang i fjor, sa sentralbanksjef Øystein Olsen til E24 at det var viktig med en kandidat som skjønner hvilken rolle fondet spiller for Norge.

– I generelle vendinger er det helt klart at vi søker en god og sterk leder, en som har betydelig kompetanse og erfaring fra finansforvaltning, men som også har innsikt og god forståelse for fondets rolle i norsk økonomi, sa Olsen.

Andre som har vært nevnt som mulige kandidater til å ta over for Slyngstad er tidligere ekspedisjonssjef Martin Skancke i Finansdepartementet, samt DNB-sjef Kjerstin Braathen og forgjengeren Rune Bjerke.

Andre navn på blokken har vært tidligere Høyre-statssekretær John Gunnar Pedersen, og flere ansatte eller tidligere ansatte i Oljefondet, som Petter Johnsen, Jens Petter Olsen og Ole Christian Bech-Moen.

Stillingen som sjef i Oljefondet skal heretter være på åremål, og ansettelsen gjelder for fem år i slengen. De to første lederne har begge sittet i over ti år, noe som har stått i stil med fondets svært langsiktige horisont. I fjor foreslo regjeringen at Oljefondets leder skulle sitte på åremål.

«Det gir styret anledning til med jevne mellomrom å vurdere hva slags leder organisasjonen trenger i møte med skiftende utfordringer. Samtidig bidrar det til maktspredning over tid i en virksomhet med stor innflytelse», skrev regjeringen.

Vanskelig å gjenta suksessen

Yngve Slyngstad har vært sjef for Oljefondet i en periode på 12 år hvor verdien er femdoblet fra rundt 2.000 milliarder til godt over 10.000 milliarder kroner, en utvikling det blir svært vanskelig for en ny sjef å kopiere.

Men etter mange år med til dels kraftig oppgang på verdens børser, kan det være fare for korreksjoner. En viktig oppgave for den neste sjefen blir dermed å håndtere svingninger i markedene, og kanskje også større nedturer. Slyngstad har selv advart

Det er usikkert når den nye sjefen kan tiltre, men før jul sa Slyngstad til E24 at han håpet å starte i sin nye jobb for fondet i London innen oktober. Der skal han bygge opp fondets avdeling for kjøp av direkte eiendeler i infrastruktur, som havvindprosjekter.

I FT dro BI-førsteamanuensis Espen Henriksen frem tre typer sjefer som kan være aktuelle for Oljefondet:

  • «forvalteren»: en person som er en god administrator, men ikke nødvendigvis ekspert på formuesforvaltning
  • «aksjeplukkeren»: en person som er god på forvaltning, som Yngve Slyngstad selv
  • «investeringsstrategen»: en person som kan rådgi Finansdepartementet i hvordan fondet bør fordele eiendelene sine
Publisert:
Gå til e24.no