Norges Bank-undersøkelse: Fallende boliglånsetterspørsel etter rentehopp

Bankene tror etterspørselen etter boliglån faller videre i fjerde kvartal. – Det bare understreker videre nedsiderisiko for boligprisene fremover, sier økonom.

AVKJØLING: Rentehevingene har allerede gitt et kjøligere boligmarked. Utlånsundersøkelsen viser hva bankene tror det har å si for låneetterspørselen fremover.
Publisert:

Etterspørselen etter lån fra både privatpersoner og bedrifter falt litt i tredje kvartal, og bankene venter at etterspørselen etter boliglån vil falle videre i fjerde kvartal.

Det skriver Norges Bank i utlånsundersøkelse for tredje kvartal.

Sentralbanken spør hvert kvartal de største bankene i det norske markedet om endringer i etterspørselen og tilbudet av lån til privatpersoner og bedrifter.

– Flere banker rapporterte at de makroøkonomiske utsiktene er en faktor som isolert sett hadde en noe innstrammende virkning på deres kredittpraksis i tredje kvartal, og det samme gjelder forventningen for fjerde kvartal, skriver Norges Bank.

Norges Bank hevet nok en gang renten med 0,5 prosentpoeng – dobbelt så mye som vanlig – til 2,25 prosent i september. Samtidig ble det varslet ytterligere tre hevinger til en topp på rundt tre prosent i vinter.

For et drøyt år siden lå renten på null som følge av pandemien.

Bankene har fulgt opp med å heve boliglånsrentene, men har holdt litt igjen på oppgang i innskuddsrentene.

Les på E24+

Renten på boliglån stiger mye mer enn innskuddsrenten

Svakere boligmarked

Ved forrige korsvei rapporterte bankene at de ventet en flat til svakt negativ utvikling i låneetterspørselen fremover.

I ettertid har boligmarkedet vist tydelig tegn på avkjøling. I september falt prisene med 0,6 prosent sesongjustert.justert for normale svingninger som følge av årstiden, det vil si at hvis den sesongjusterte veksten er null, så utvikler prisene seg helt som normalt på den tiden av året Det var svakere enn ventet og flere økonomer betegnet det som et vendepunkt i boligmarkedet.

Handelsbankens sjeføkonom Marius Hov ventet på forhånd at dagens undersøkelse ville vise at boliglånsetterspørselen har vært noe lavere de siste tre månedene.

– Med fasit i hånd ser vi at bankene nå strammer litt inn overfor husholdningene, gitt et mer usikkert makrobilde, sier han til E24 etter publiseringen.

– Så kredittveksten fremover ser ut til å dempes av både lavere etterspørsel og også litt mer forsiktige banker. Det bare understreker videre nedsiderisiko for boligprisene fremover, tilføyer han.

Sjeføkonomen påpeker også at det er bred oppfatning om at boligprisene vil falle litt fremover, og at undersøkelsen vitner om det samme.

– Ser vi på forholdet mellom antall boliger lagt ut for salg og faktisk omsetning, justert for normale sesongsvingninger, er vi nå på nivåer som tidligere har vist mer markerte boligprisfall, sier han videre.

– Det var det boligpristallene for september viste. Og det stemmer da godt overens med tilbakemeldingene i utlånsundersøkelsen i dag.

Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Hov, venter svakere boligmarked fremover.

Venter økt bruk av avdragsfrihet

Samlet sett forteller bankene at utlånsmarginen, altså hvor mye bankene tjener på å låne ut penger, falt litt i tredje kvartal, men at de ventes å være om lag uendret fremover.

– Både finansieringskostnader og utlånsrenter økte ganske mye. Bankene venter at både finansieringskostnader og utlånsrenter vil øke noe i fjerde kvartal.

Fire av ti banker rapporterte om noe økt bruk av avdragsfrihet på nye lån i tredje kvartal og seks banker venter noe økning i fjerde kvartal.

Ingen banker har sett noe endring i nedbetalingstid. To banker venter noe høyere gjeld i forhold til boligens verdi på nye lån i fjerde kvartal. En bank så noe lavere gjeld i forhold til inntekt for nye lån i tredje kvartal, og to banker venter dette for fjerde kvartal.

Økt risiko for prisfall i næringseiendom

Selv om det var litt lavere etterspørsel etter lån til bedrifter i tredje kvartal, venter bankene omtrent uendret etterspørsel i årets siste kvartal.

Flere banker rapporterte imidlertid om noe lavere etterspørsel etter lån til næringseiendom i tredje kvartal, og flere venter også noe nedgang i fjerde kvartal.

Næringseiendom er en sektor som ofte påvirkes negativt av rentehevinger, spesielt etter perioder med sterk vekst som vi har sett de siste årene.

Enkelte banker sier også at de strammet inn litt på lån til næringseiendom i tredje kvartal og venter det samme for fjerde kvartal.

– Flere banker rapporterte at både de makroøkonomiske og næringsspesifikke utsiktene isolert sett bidro til noe strammere kredittpraksis i tredje kvartal, og de fleste forventer at disse utsiktene vil ha en noe innstrammende effekt også i fjerde kvartal, heter det i undersøkelsen.

Norges Bank har spurt om kredittpraksis har endret seg overfor bestemte næringer, men det er kun tilfelle innen næringseiendom.

Bankene rapporterer også at risikoen for prisfall på næringseiendom har økt.

Publisert:
Gå til e24.no