Nyboligsalget fortsetter den negative trenden

Salget av nye boliger har vært usedvanlig svak de siste månedene, og i september fortsetter nedgangen, men igangsettingen av boligbygging snur.

Sjefen i Boligprodusentenes Forening, er bekymret for bedriftene og arbeidsplassene i hele landet.
Publisert: Publisert:

Salget av nye boliger i september 2022 er 19 prosent mindre enn salget i samme måned året før. Imidlertid er igangsettingen av nye boliger 11 prosent over september 2021.

Det viser statistikk fra Boligprodusentenes Forening.

Hittil i år er salget for nye boliger under 20 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Også på årsbasis ligger salget 20 prosent under samme tolvmånedersperiode for et år siden.

Salget av nye boliger har falt siden juli 2021, og Lars Jacob Hiim, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, tror ikke på en endring.

– Det er dessverre ikke noe som tilsier at trenden vil snu med det første, sier Hiim.

I rapporten i forbindelse med statistikken peker Hiim på at byggekostnadene fremdeles er høye og økte energipriser utfordrer bransjen. Samtidig har inflasjonen sørget for at boligkundene har redusert kjøpekraft, og bankene er mer restriktive med boliglån.

Svakt tredje kvartal

Salget av nye boliger i tredje kvartal er 25 prosent under samme kvartal i 2021.

Salget for boligtyper i kvartalet viser at:

  • Eneboliger er 29 prosent under tilsvarende kvartal 2021.
  • Småhus er 24 prosent under samme periode året før.
  • Leiligheter er 24 prosent under tredje kvartal 2021.

Selv om igangsettingen styrkes i september, er igangsettingen på kvartalsbasis 7 prosent under tredje kvartal 2021. Hittil i år er det igangsatt 15.800 nye boliger.

Lars Jacob Hiim, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

Svake måneder i bakspeilet

Juni markerte måneden med det laveste nyboligsalget og laveste igangsetting av boligbygging siden finanskrisen. I juni falt salget av nye boliger med 38 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

I juli og august forbedret tallene seg, men ikke mye. Samlet for de to månedene var salget av nye boliger 29 prosent under de samme månedene for et år siden. Igangsetting av nye boliger var 24 prosent under samme periode i fjor.

Boligprodusentenes Forening har tidligere meldt at det årlige boligbehovet er mer enn 29.000 boenheter, imidlertid er solgte nye boliger de siste tolv månedene er på bare rundt 22.400 boenheter. Hittil i år er det solgt 15.000 nye boenheter.

Publisert: