Norges Bank: Etterspørselen etter boliglån fortsetter å falle

Lettelser i utlånsforskriften gjør likevel at enkelte banker tror det kan bli lettere å få lån fremover.

Låneetterspørselen fremover blir trolig lavere, ifølge en fersk undersøkelse fra Norges Bank.
Publisert:

Etterspørselen etter boliglån falt noe i fjerde kvartal 2022, og bankene venter at den vil falle litt videre i første kvartal 2023.

Det skriver Norges Bank i utlånsundersøkelsen for fjerde kvartal. Samtidig øker bruken av personer som ikke betaler avdrag på lånet.

– Bruken av avdragsfrihet økte noe i fjerde kvartal, og det forventes at den fortsetter å øke noe i første kvartal, skriver Norges Bank.

Ifølge undersøkelsen påpekte noen banker på at lettelsene i kravet til gjeldsbetjeningsevne i utlånsforskriften fra 1. januar i år, kan gjøre det litt lettere å få lån fremover.

Les på E24+

Dette betyr lettelsene i utlånsforskriften for deg

Samtidig fremheves det at ny finansavtalelov, som pålegger bankene å avslå lån dersom kunden ikke har tilstrekkelig kredittevnekredittevnehvor mye gjeld en husholdning eller person klarer å betjene, kan ha en liten innstrammende virkning på utlånspraksisen fremover.

Fortsetter fallende trend

Hvert kvartal spør sentralbanken de største bankene i Norge om endringer i etterspørselen og tilbudet av lån til privatpersoner og bedrifter.

Også i tredje kvartal 2022 falt etterspørselen. Da skrev Norges Bank at flere banker omtalte de makroøkonomiske utsiktene som en faktor som hadde en innstrammende virkning på deres utlånspraksis.

Det siste året har sentralbanken jevnt og trutt satt opp styringsrenten, som påvirker hvilket rentenivå bankene kan tilby sine kunder.

I desember kom nok en økning med 0,25 prosentpoeng til 2,75 prosent. Det er det høyeste rentenivået siden 2009.

Rentehevingene fra sentralbanken har kommet i et forsøk på å få bukt med prisveksten. Den dempet seg mer enn ventet i desember, men er fortsatt langt over målet på 2 prosent.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache har tidligere signalisert at renten vil toppe ut på 3,0 prosent i starten av 2023. Neste rentebeslutning offentliggjøres torsdag i neste uke.

Publisert:

Her kan du lese mer om