Arbeidsledigheten faller til det laveste siden februar 2020

Bedringen i arbeidsledigheten fortsetter i takt med gjenåpningen og styrker troen på ytterligere rentehevinger. Nå er 2,4 prosent helt arbeidsledige.

GJENÅPNING har gitt stadig bedring i arbeidsmarkedet.
Publisert:

Ved utgangen av september var det registrert 67.600 som helt arbeidsledige, ifølge Nav. Det tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken, og er det laveste siden før pandemien i februar 2020.

På forhånd var det ventet et fall til 2,5 prosent i september, ifølge Bloomberg.

– Vi ser at gjenåpningen i stor grad påvirker arbeidsmarkedet. Etterspørselen etter arbeidskraft er på et rekordhøyt nivå og det er stadig færre som er registrert som arbeidssøkere hos Nav, seier Nav-direktør Hans Christian Holte, i en pressemelding.

En måned tidligere lød tallene på 75.800 personer og 2,7 prosent.

Totalt er det ved utgangen av september registrert 129.600 helt arbeidsløse, delvis arbeidsløse og arbeidssøkere på tiltak hos NAV, noe som utgjør 4,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er 10.500 færre enn ved utgangen av august, justert for sesongvariasjoner.

Arbeidsledigheten steg bratt til en topp på over ti prosent i begynnelsen av april i fjor. Inkludert delvis ledige og folk på tiltak registrerte Nav på det meste 433.000 ledige, tilsvarende drøye 15 prosent av arbeidsstyrken.

I september har ledigheten falt ytterligere hver uke.

NAV-direktør Hans Christian Holte.

Størst bedring innen reiseliv

Den siste måneden har tallet på arbeidssøkere falt i alle yrkesgrupper, men den største nedgangen er innen reiseliv og transport, deretter følger serviceyrker, samt butikk- og salgsarbeid.

Andelen helt arbeidsledige er likevel høyest innen reiseliv og transport, med 4,6 prosent av arbeidsstyrken, og lavest i akademiske yrker og undervisning, begge med 0,8 prosent.

Nedgangen i arbeidsledigheten var størst i Oslo og Vestland, men Oslo troner fortsatt på ledighetstoppen med 3,1 prosent arbeidsledige. Nederst ligger Nordland og Troms og Finnmark, begge med 1,7 prosent.

Det var størst nedgang i aldersgruppen 20–24 år. Aller flest helt ledige finner i alderen 30–39 år.

I løpet av september ble det registrert 45.000 nye ledige stillinger på hos Nav. Det tilsvarer 2.200 ledige stillinger per virkedag, 100 flere per dag enn i august.

Styrker tro på renteheving i desember

Lavere arbeidsledighet var en viktig del av Norges Banks beslutning om å heve renten forrige uke, og en forutsetning for den varslede videre renteoppgangen.

Handelsbanken påpeker at dagens tall tyder på at bedringen i arbeidsledigheten trolig går raskere enn Norges Bank har ventet.

«Arbeidsmarkedet gir en god indikasjon på den nåværende tilstanden i økonomien, som ser ut til å være minst like sterk som forventet av Norges Bank. Kort sagt, så er vi sikre på at Norges Bank vil øke styringsrenten igjen i desember», skriver Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i en kommentar.

Les på E24+

Dette forventer jobbsøkerne nå

Nav: 10 500 færre arbeidssøkjarar i september - nav.no
Publisert: