Norges Bank-undersøkelse: Løfter inflasjonsforventningene

Forventningene til prisveksten har økt blant økonomer, ledere i næringslivet og husholdningene, viser forventningsundersøkelsen fra Norges Bank for andre kvartal.

Norges Banks kontorer i Oslo sentrum.
Publisert: Publisert:

Økonomene venter nå at prisveksten på varer og tjenester vil være 3,7 prosent om et år. Det er 0,5 prosentpoeng mer enn de ventet i forrige kvartal.

Samtidig har lederne økt sine inflasjonsforventninger med 0,7 prosentpoeng til 5,4 prosent. Husholdningene venter en prisstigning på 4,3 prosent, opp fra 3,2 prosent.

Samtidig venter arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjonene fortsatt en prisvekst på 3,5 prosent.

Undersøkelsen måler hva partene i arbeidslivet, næringslivsledere, eksperter og husholdningene tror om utviklingen i blant annet lønn, priser og kronekurs.

Økonomene forventer at lønnsveksten i år vil bli på 3,9 prosent. Det gjør også partene i arbeidslivet, mens husholdningene venter 2,7 prosent og lederne venter 4,1 prosent i egen bedrift.

Økt inflasjon

Prisene på varer og tjenester har steget, en utvikling som føyer seg inn i høyere inflasjon i mange land. I april var den norske prisveksten på 5,4 prosent målt mot samme måned i fjor. Oppgangen kommer i kjølvannet av pandemien, og har tiltatt etter krigen i Ukraina.

Norges Bank har et mål om at den årlige konsumprisveksten skal være to prosent overt tid.

Sentralbanken har hevet renten til 0,75 prosent, og har varslet renteheving hvert kvartal fremover for å få bukt med prisstigningen. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache har sagt at renteoppgangen kan bli raskere hvis det blir «mer varig høy prisvekst».

Publisert:

Her kan du lese mer om