Koronahjelpen til bedriftene skrotes og lages på ny. Det vil forsinke pengene.

Kontantstøtten ble etablert i Skatteetaten med hard jobbing i vår. Nå starter arbeidet på nytt på et nytt sted. Det vil forsinke pengene til bedriftene.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) flytter bedriftenes kontantstøtte fra Skatteetaten til Brønnøysundregistrene.
  • Hanne Christiansen - Aftenposten
  • Sigurd Bjørnestad (Aftenposten)
Publisert:

Tirsdag varslet regjeringen at ordningen med kontantstøtte for bedrifter i krise vekkes til live igjen. Men den får et annet hjem. Nå starter de på nytt i Brønnøysundregistrene.

I forslaget til Stortinget står det at registrenes nye oppgave blant annet skal «omfatte utvikling og drift av digitale tjenester, veiledning, behandling av søknader om støtte, vedtak, registrering av vedtak, utbetaling og tilbakebetaling av tilskudd, oppfølging og kontroll.»

Andre etater skal bidra med hjelp i starten. Men alt dette vil ta tid og ressurser. Flyttingen gjør at det ikke blir mulig å søke om støtte før i januar neste år.

Les også

Sanner tapper Oljefondet med ny krisepakke: Tar ut over 10 milliarder

Vil sikre skatten

I regjeringens forslag til Stortinget er flyttingen begrunnet slik:

«Regjeringen har i valg av forvalter lagt vekt på å skjerme Skatteetatens arbeid med kontroll av skattefastsettingen og med å sikre skatteinntektene.»

Ordningen har tatt for mye ressurser.

Budskapet er at fortsatt drift av ordningen i Skatteetaten vil sette en svært sentral samfunnsoppgave i fare: Å få inn skatt i samsvar med lover og regler.

Engasjerte 250 i Skatteetaten

Et ekspertutvalg ledet av professor Steinar Holden skrev i sin rapport 26. mai om Skatteetatens innsats i vår:

«Skatteetaten har et stort apparat til å håndtere utvikling, drift og kontroll av ordningen. Til sammen er nærmere 250 personer involvert. I tillegg er det et team i Finans Norge som drifter og utvikler selve søknadsportalen. (...) Ordningen er krevende å håndtere for etaten og medfører at andre oppgaver må
nedprioriteres.»

Brønnøysundregistrene hadde 539 årsverk i fjor.

Men den må likevel bygges opp helt på nytt i en annen etat, hvor vi må ha på plass bemanning og opplæring. Det krever tid.
Næringsminister Iselin Nybø (V)

Pengene kommer i februar

Utbetalingene fra Brønnøysund vil trolig ikke komme før i februar.

De som driver små og mellomstore bedrifter, populært kalt SMB, er bekymret.

– Vi er ordentlig bekymret for at det vil ta så lang tid før disse sårt tiltrengte midlene er inne på konto. Mange av de små virksomhetene brukte opp det de hadde i krisekassen under våren, og har ikke noen buffer å tære på denne gangen, sier lederen i SMB Norge, Olaf Thommessen, til Aftenposten/E24.

Bedriftene skal kunne sende søknader om kontantstøtte for de to første periodene september/oktober og november/desember i januar 2021. Søknad for januar og februar neste år skal sendes i mars.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO tar flyttingen med ro.

– Det spiller ingen rolle for bedriftene hvor pengene kommer fra. Det viktige er vilkårene og hvor raskt de kommer. Dette vet regjeringen, og vi har tiltro til at flyttingen er godt motivert og tillit til at Brønnøysundregistrene vil gjøre en god jobb, sier han.

Han minner om at det var et tidsetterslep også med den ordningen som nå er skrotet.

– Det er viktig at også bankene kjenner sin besøkelsestid og hjelper kundene sine inntil de kan få kompensasjon fra den staten, sier Dørum.

Les også

Handelen mener ny krisepakke bommer

Les også

Anslår å bruke 43 milliarder mindre på kontantstøtte

Tror utbetalingene vil gå fortere enn sist

Næringsminister Iselin Nybø (V) forstår at bedriftene gjerne skulle hatt pengene utbetalt så fort som mulig, sier hun til Aftenposten/E24.

– Vi gjør alt vi kan for at ordningen skal se mest mulig lik ut for bedriftene. Men den må likevel bygges opp helt på nytt i en annen etat, hvor vi må ha på plass bemanning og opplæring. Det krever tid, sier Nybø.

Hun tror imidlertid at utbetalingene kan skje raskere enn forrige gang.

Kontroll på forhånd

En del av begrunnelsen for å flytte ordningen er ifølge regjeringen at man ønsker større grad av kontroll i forkant av søknaden.

Skatteetaten baserte seg i stor grad på etterkontroll, ifølge næringsministeren. Men dette endrer seg når ordningen gjenoppstår i Brønnøysund. Nå må bedriftene få søknadene sine forhåndsgodkjent av en regnskapsfører eller revisor.

– Det vil være med på å spare tid når søknaden skal behandles og utbetales, sier Nybø.

Les også

Verft jubler for krisestøtte

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Koronaviruset
  2. Brønnøysundregistrene
  3. Skatteetaten

Flere artikler

  1. Regjeringen ble advart i mai. Først fem måneder senere ble ordningen med koronastøtte endret.

  2. Handelen mener ny krisepakke bommer

  3. Rundt 600 fikk etterkontroll. Mer enn halvparten må betale tilbake koronastøtte.

  4. Ruller ut ny runde med kontantstøtte til næringslivet: – Stor forståelse for frustrasjonen

  5. Næringsministeren om kontantstøtteordningen: – På ingen måte perfekt