Det er blitt vanskeligere å kjøpe egen bolig uten foreldrehjelp

Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund skriver 1. juli i en kronikk publisert av E24 at stadig flere kommer inn i boligmarkedet.

  • Bård Folke Fredriksen
Publisert: Publisert:

NBBLs egne undersøkelser viser at det i mange byer og pressområder er en stadig lavere andel av de omsatte boligene en typisk førstegangskjøper har råd til uten foreldrehjelp. Mellom 2010 og første kvartal 2021 sank andelen boliger førstegangskjøpere har råd til fra 39,4 til 19,3 % for Norge og fra 38,8 til 0,9 prosent i Oslo. Bildet støttes av ferske SSB-tall, som viser at andelen som eier egen bolig har falt ett prosentpoeng de siste fem årene. Det tilsvarer omtrent 90.000 flere nordmenn som leier, og et tilsvarende fall i andelen som eier egen bolig.

At folk i økende grad finner alternative veier inn på eiemarkedet gjennom samkjøp eller foreldrehjelp, kan kamuflere det virkelige problemet – nemlig at boligprisveksten har løpt fra inntektsveksten i snart tre tiår. Kraftig boligprisvekst og økende gjeldsgrad gjør både låntakerne og oss som samfunn sårbare for finansiell ustabilitet. Dessuten er det ikke alle som kan kjøpe sammen med venner eller har foreldre som kan hjelpe. Samkjøp kan neppe betegnes som et reelt alternativ for en nyskilte småbarnsforeldre. At førstegangskjøperne blir stadig yngre, i kombinasjon med at eierandelen blant lavinntektsgruppen minker, bekrefter bare at førstegangskjøperne har et svært ulikt utgangspunkt. Noen har god tilgang til en sjenerøs foreldrebank og står med nøklene til ny leilighet allerede før påbegynte studier, mens for andre blir eldre før de klarer å etablere seg fordi prisoppgangen gjør boligsparingen umulig.

Målet bør være at vi har et boligmarked der vi ikke er avhengig av overføringer av boligformue fra foreldre for at man skal etablere seg. Bruk av foreldrebanken gjør det bare enda vanskeligere for de som ikke har den muligheten. Det viktige nå er å få stagget boligprisveksten, og da er økt boligbygging og økt tilbud av boliger nødvendig. Den sterke og ekskluderende boligprisveksten hadde ikke være mulig uten at det har stått flere klare til å kjøpe bolig enn det er boliger til salgs.

Les også

Stadig flere kommer inn i boligmarkedet, men én stor gruppe sliter

Publisert:

Her kan du lese mer om