SV vil ha grønne investeringer og skattelette til folk flest

SV vil bruke 40 milliarder kroner til grønn omstilling av økonomien. Partiet går også inn for en langt mer progressiv inntektsskatt.

SV-leder Audun Lysbakken lover lavere skatt for folk flest, men langt høyere for rikfolk.
Statsbudsjettet 2021
 • NTB-Bibiana Piene
Publisert: Publisert:

Det nye skatteopplegget vil gi skattelette til alle som tjener under 618.000 kroner, eller tre av fire skattytere. Men de som tjener mye, må belage seg på å betale langt mer til statskassa.

Det kom fram da SV presenterte sitt alternative statsbudsjett mandag.

SV-leder Audun Lysbakken mener budsjettet er en god blanding av rødt og grønt – å bekjempe ulikhet og møte klimakrisen.

– Den store mangelen i norsk politikk i dag er at ingen har en plan for hvordan man skal møte klimamålene og samtidig holde folk i jobb, understreker han.

– En omlegging av samfunnet for å møte klimakrisen skal komme flertallet til gode, sier Lysbakken.

Les også

Fortsatt ingen enighet om krisepakke på Stortinget

Grønt fond og økt CO2-avgift

SV vil blant annet sette av 20 milliarder kroner til et grønt, statlig investeringsselskap som skal investere i blant annet flytende havvind, bioindustri, karbonfangst- og lagring, batteriproduksjon, hydrogen og grønn skipsfart. Dette skal kombineres med en grønn statlig investeringsbank.

– Vi må møte klimakrisen med en politikk som faktisk kan gjøre oss i stand til å nå klimamålene i 2030, og som samtidig kan skape nye industriarbeidsplasser, sier Lysbakken.

Satsingen skal delvis finansieres med kutt i tilskuddene til olje- og petroleumssektoren på 27 milliarder kroner.

SV vil også øke CO2-avgiften med 50 prosent og veibruksavgiften på bensin og diesel med henholdsvis 50 og 75 øre. Derimot skal det bli enklere for folk å velge elbil ved å bygge ut ladestasjoner over hele landet.

– Avgiftene må opp for at utslippene skal ned, slår Lysbakken fast. Med SVs linje kan utslippene kuttes med over 60 prosent innen 2030, hevder han.

Men partiet vil kombinere hele økningen av CO2-avgiften med en «folkebonus», i form av et skattefradrag til alle med inntekter under 500.000.

SVs finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski presenterte SVs alternative budsjett for 2021 mandag. SV vil gi betydelig mer til kommunene.

– Meningsløs skattedebatt

Lysbakken mener også dagens skattedebatt er meningsløs.

– Det viktigste for vanlige folk er ikke det samlede skattenivået, men fordelingen, sier han.

SV mener det er fullt mulig å senke skatten for det store flertallet og likevel hente inn mer inntekter til staten gjennom en langt mer progressiv inntektsskatt og høyere formuesskatt. SV vil også gjeninnføre skatt på arv, øke eiendomsskatten til 0,84 prosent og fjerne aksjerabatten.

Med SVs opplegg vil en person med mellom 400.000 og 499.999 kroner i inntekt få en skattelette på 3.661 kroner, mens de med over 5 millioner i inntekt må betale drøyt 1,26 millioner kroner mer i skatt, inkludert eiendomsskatt og formuesskatt.

Samtidig går partiet inn for å kutte matmomsen med i alt 3,2 milliarder kroner, billigere barnehage og gratis SFO for førsteklassinger, samt et betydelig løft i både barnetrygd og minstepensjon. I tillegg vil partiet fase inn gratis tannhelse, i første rekke for unge og eldre.

– I dag er de økonomiske forskjellene i Norge for store, og velferden er utarmet etter åtte år med høyrestyre, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

Les også

Vil gi 7,3 milliarder ekstra til kommunene

Mer til kommunene

SV setter også av 7 milliarder kroner mer til kommunene i sitt budsjett.

– Det handler blant annet om å bruke kommunene som en motor for å holde økonomien i gang, sier Kaski.

I tillegg vil partiet bruke 10 milliarder kroner til inntektssikring under coronakrisen.

– Vi står i en krise og må sikre aktivitet i økonomien. Vi vil sørge for mer dagpenger og gjeninnføre feriepenger for dagpengemottakere, sier Kaski, som også lover mer satsing på kulturlivet.

– Dette er også en næring med veldig mange sysselsatte, påpeker hun.

SV går også inn for å ta imot 5.000 kvoteflyktninger og 1.000 flyktninger fra Hellas.

Les også

Ap og LO krever oppsigelsesforbud for bedrifter som mottar krisehjelp

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Statsbudsjettet 2021
 2. Politikk
 3. Statsbudsjettet 2021
 4. Sosialistisk Venstreparti (SV)
 5. Klimapolitikk
 6. Skatter og avgifter

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Boligskatt, moms og inntekt: Slik blir skatten din med disse tre i regjering

 2. Støre og Tajik til angrep på redusert formuesskatt: – Skandale

 3. Slik fordeles Solbergs skattelettelser: Mest til de som tjener best

 4. SV avviser NHO-sjefens skattekrav: – Næringslivet må bidra

 5. SV legger frem planen «Grønn Ny Deal»: – Her vil det være mange store investeringer