NHO-sjefen etterlyser endringer i permitteringskostnadene

Regjeringen forlenger kompensasjonsordningen ut juni, og øker kompensasjonsgraden til 85 prosent. Ole Erik Almlid i NHO etterlyser fremdeles endringer i permitteringskostnadene for bedrifter.

NHO-sjef Ole Erik Almlid forventet endring i permitteringskostnadene, og håper på en løsning.
Publisert:

Fredag la regjeringen frem en ny krisepakke for næringslivet. Ordningen for utsettelse av skatte- og avgiftsinnbetalinger foreslås forlenget til 30. juni, og forlengelse av krisepakkeordningen anslås å koste regjeringen fire milliarder kroner.

– Det er gjort lite endringer ut over det Stortinget sa for en uke siden, men vi er veldig glade for at kompensasjonsordningen blir videreført til juni, og at kompensasjonsgraden er på 85 prosent, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Han sier at de hadde forventet en endring i permitteringskostnadene for bedriftene, og legger til at de håper regjeringen og Stortinget finner et kompromiss hvor man kan innlemme permitteringskostnadene i krisepakken eller kompensasjonsordningen.

– Vårt primære mål er å redusere lønnsplikten, men dersom det ikke får gjennomslag ønsker vi at man kan ta kostnadene bedriftene får ved permittering som en del av kompensasjonsordningen, sier han.

Les også

Regjeringen imøtekommer Norwegian: Setter av 1,5 mrd. til mulig krisestøtte

– Ekstra hard trøkk for bedriftene

Almlid sier videre at dagens situasjon fører til at mange bedrifter sliter, ettersom det har vært store omdreininger i to omganger den siste uken.

– Først måtte kommuner stenge ned på østlandsområdet grunnet smitten, og deretter kom innreisestoppen. Her er det mange bedrifter som har fått en ekstra hard trøkk. Vi må også huske på at for mange har dette pågått siden 12. mars, så mange sliter stort om dagen.

Almlid understreker også at det er viktig å huske på omstillingen av næringslivet på andre siden av krisen.

– Jo bedre bedriften er i stand til å ta fatt på dette, jo bedre går det for norsk næringsliv i et 20 til 30-års perspektiv.

Les også

Nye krisetiltak klokken 12.00: Her er «firerbandens» 32 krav til regjeringen

Skuffet over manglende kutt

– Vi er svært fornøyde med beslutningen om så gi kommuner en milliard kroner som skal sendes videre til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av tiltakene. Det at midlene også kan brukes på bedrifter som helt eller delvis faller utenfor kompensasjonsordningen var spesielt viktig for oss, sier Joachim Dagenborg, kommunikasjonssjef i SMB Norge.

Han legger til at det grunnet den fragmenterte sektoren av små og mellomstore bedrifter er nødvendig med større fleksibilitet inn i ordningene.

Les også

Møtte næringslivet etter innreiseforbudet: – Det kom brått på dem

– Veien tilbake til lønnsom drift har dessverre blitt mye lenger enn antatt for store deler av næringslivet, så dette var et helt nødvendig tiltak. Men jeg tror vi allerede nå kan konstatere at en utsettelse til 1. juli ikke vil være nok, sier Dagenborg.

SMB Norge er skuffet over at det ikke ble varslet ytterligere kutt i det samlede skatte- og avgiftstrykket.

– Dette er noe bedriftene selv etterlyser og som vi mener vil være det viktigste tiltaket fremover. Kutt i arbeidsgiveravgift og merverdiavgift for spesielt utsatte næringer som for eksempel serveringsbransjen, vil treffe godt og ha en umiddelbar effekt. Vi håper man vil vurdere ytterligere tiltak på dette området i ukene som kommer.

Les også

Ropstad varsler lockdown-lettelser neste uke

Publisert:

Her kan du lese mer om