Leder av Finanskomiteen, Mudassar Kapur (H) på pressekonferansen påStortinget etter forhandlingene med regjeringen om en tredje krisepakke

Arbeiderpartiet har glemt at vi må skape før vi kan dele

En styrket privat sektor er avgjørende for Norges vei ut av koronakrisen.

 • Mudassar Kapur (H)
  Mudassar Kapur (H)
  Leder av Stortingets finanskomité
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Nesten 289.000 nordmenn er permitterte, delvis eller helt arbeidsledige. Nå som vi har kontroll på smitten er vår viktigste oppgave å styrke privat sektor. Vi skal sørge for at luftfart, reiseliv, oljenæringen, servicenæringen igjen kan vokse. Vi skal gjøre det vi kan for å beholde gamle, og skape nye arbeidsplasser.

Høyre står fast ved at jobber tapt i privat sektor må erstattes i privat sektor. Vår felles velferd finansieres av små og store bedrifter som går med overskudd, gir folk en jobb å gå til, og betaler skatt.

Jeg vil minne om at ni av ti av dem som er permittert som følge av corona jobbet i privat sektor. Det er disse som har tatt den største støyten i møte med nedstengingen av Norge. Derfor er det rett og slett ganske uforståelig at Støre og Arbeiderpartiet tar til orde for vekst i offentlig sektor.

NHO-sjefen om coronakrisen: – Jeg er mer optimistisk enn jeg var i slutten av mars

For koronakrisen er ikke først og fremst en krise for offentlig sektor, men for privat sektor.

Men selv om Regjeringen i første rekke har rettet tiltak mot privat sektor, har vi også gitt store midler til kommunene. Privat og offentlig sektor er gjensidig avhengig av hverandre. En effektiv og produktiv offentlig sektor som etterspør private tjenester er helt avgjørende.

Førstelinjetjenesten illustrerer poenget godt. Leger, sykepleiere og politi utfører noen av de viktigste oppgavene vi har i samfunnet. Deres innsats kan ikke berømmes nok. Men de trenger ikke bare tillit for å kunne gjøre jobben sin.

De trenger også en sterk privat sektor som kan bidra til å finansiere førstelinjetjenesten. Uten private bedrifter som går med overskudd og betaler skatt, kunne ikke staten stilt opp på sammen måte under coronakrisen. Vi skal legge til rette for at det lønner seg å satse, ansette og vokse slik at nye jobbene kommer i privat sektor.

Svekkes næringslivets evne til å bidra, svekkes også det offentliges mulighet for å løse viktige samfunnsoppgaver.

NHO løftet en viktig politisk debatt om balansegangen mellom privat og offentlig sektor for noen uker siden.

Jeg oppfatter at Støre avfeide denne uten å gå inn i realitetene, ved å kalle debatten gammeldags. Men det vel strengt tatt Støre selv som holder denne konfliktlinjen flytende.

Arbeiderpartiet vil begrense privat sektors rolle i samfunnet. Offentlig/privat-aksen holdes kunstig i live fordi Arbeiderpartiet ikke aksepterer rollen privat sektor spiller for velferden.

Fremfor å referere til debatten om offentlig og privat sektor som gammeldags, bør Støre erkjenne at dette er den viktigste politiske debatten vi står overfor; hvordan skal vi ta Norge ut av krisen?

Les også: - Det er jo helt bakvendt

Utfordringene vi stod ovenfor før corona er ikke borte; de er forsterket. Vi blir flere eldre. Vi trenger flere nye næringer som skal kompensere for avtagende oljeinntekter. Og vi må forvalte offentlig sektor smartere, slik at vi kan tilby nødvendige velferdstjenester den dagen vi ikke lenger kan lene oss på oljeinntekter.

Alternativet til regjeringens reformer for offentlig sektor er et svekket velferdssamfunn.

Ta ABE-reformen for offentlig sektor, for eksempel. Den sparer staten for 1,7 milliarder hvert år. Det er en reform Ap har kritisert sterkt, men som de har unnlatt å kompensere for i sitt alternative budsjett. Ap tar ikke innover seg at vi må reformere og modernisere offentlig sektor for at den skal være bærekraftig i lengden. De sier konsekvent nei til domstolsreformen, nei til Jernbanereformen, nei til Nye Veier, nei til politireformen, og nei til ABE-reformen.

Vi mener løsningen er ytterligere satsing på å skape jobber i privat sektor og fortsette det viktige arbeidet med å modernisere offentlig sektor. Nå handler det om å redde bedrifter og legge grunnlaget for ny vekst som kommer velferdssamfunnet til gode.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Næringsliv
 2. Jernbanereformen
 3. Sysselsetting
 4. Jobb
 5. NHO
 6. Debatt

Flere artikler

 1. NHO vil privatisere mer, krympe velferdsstaten og kutte skatt

 2. Stem på bedriftene!

 3. Vi må prate om offentlig sektor

 4. Lanserer «månedens viktigste tall» på norsk: – Antagelig er tallene enda dystrere nå

 5. Jo, Jonas! Det blir flere sykepleiere av å lage mer aluminium