Lønnsoppgjøret

Varehandel-ansatte ble lønnsvekst-tapere

Teknisk beregningsutvalg (TBU) anslår konsumprisindeksen til å stige 1,5 prosent i år, ned fra fjorårets 2,2 prosent. Statsansatte ble fjorårets lønnsvinnere, med ansatte i varehandelen som taperen.

Teknisk beregningsutvalg (TBU) la mandag frem foreløpige tall på fjorårets lønnsvekst. Ansatte i Virke-tilknyttede varehandelbedrifter fikk lavest lønnsøkning.

Fredrik Hagen / NTB scanpix
 • Ola Alsberg
Publisert:

Teknisk beregningsutvalg (TBU) la mandag frem sin foreløpige rapport og inflasjonsprognoser for 2020.

I rapporten anslår TBU en inflasjon (KPI) i 2020 på 1,5 prosent i år.

Statsansatte er vinneren

Utvalget ga også foreløpige tall for lønnsveksten i fjor. Lønnsoppgangen ble for de største forhandlingsområdene 3,4 prosent.

Reallønnsveksten ble dermed 1,2 prosent.

For industriarbeidere steg lønningene med 3,1 prosent. Statsansatte fikk i 2019 størst økning med 3,8 prosent. Kommunalt ansatte endte på 3,5 prosent.

- Dersom modellen med koordinert lønnsdannelse skal virke over tid, kan ikke denne tendensen fortsette, sier Øystein Dørum i NHO i en pressemelding.

Lavest i varehandel og skole

Den laveste lønnsveksten finner rapporten hos ansatte i varehandelen hos Virke-bedrifter, som fikk en økning på 3,0 prosent.

– TBU har ikke gjort seg noen spesielle observasjoner, men for bransjen er at det er mye innkjøp fra utlandet som får kostnadsøkning med svak kronekurs. Samtidig er det en sterk konkurranse spesielt i sportsbransjen, sier leder Geir Axelsen i TBU til E24.

– Det har vært en nedgang i bonuser det siste året. Med de resultatene som har vært i varehandelen er det ikke rart at bonuser har falt bort. Hadde det vært bonuser ville trolig veksten ligget på 3,2 eller 3,3 for varehandel-ansatte, sier Lars Haartveit, sjeføkonom i Virke og medlem av TBU-utvalget.

Les på E24+

Sportsbransjens joker spiser av et skjelvende marked: Vil mer enn doble antall butikker

Les også

Legger ned åtte sportsbutikker: Inntil 60 ansatte berøres

Også undervisningsansatte i kommunesektoren og industrifunksjonærer i NHO-bedrifter fikk en vekst på 3,0 prosent.

Reduserte kjønnsforskjeller

Utvalget finner i sin rapport at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er uendret eller redusert.

– Det er en utvikling vi har sett over mange år, sier Axelsen.

Leder for utvalget Geir Axelsen anslår en redusert inflasjon i 2020 på bakgrunn av lavere strømpriser.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I SSBs tall ble kjønnsforskjellene redusert i fra 2018 til 2019. I fjor var den gjennomsnittlig lønnen for kvinner 88,9 prosent av en manns.

Synkende inflasjon

Med en inflasjonsprognose på 1,5 prosent venter utvalget en svakere inflasjon (målt i KPI) enn 2019-nivået på 2,2 prosent.

– En viktig faktor i prognosen er nedgangen i elektrisitetsprisen, hvor vi legger til grunn en betydelig lavere elektrisitetspris enn i 2019. I tillegg kommer vurderinger knyttet til kronekurs og oljepris, sier Axelsen i TBU.

Lønnsoppgjøret: Du kan få minst 15.000 kroner

Viktig for lønnsoppgjøret

Rapporten er stemningsettende for årets lønnsoppgjør, som finner sted i mars.

– Rapporten gir et felles faktagrunnlag for begge partene i forhandlingene, sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Offentlige ansatte sprengte rammene i fjor - kan gi heftig oppgjør i år

Venter tilbakegang

Handelsbanken venter seg en nominell lønnsvekst på 3,25 prosent i årene som kommer.

– Man kan si veksten i norsk økonomi nådde toppen i fjor høst. Det er et svakere momentum, bedriftenes forventninger og arbeidskraftsetterspørsel er dempet. Det tror vi påvirker at lønnsnivået skal ned, sier Gonsholt Hov.

– Men det vil nok fortsatt være reallønnsvekst og kjøpekraftsforbedring fremover, sier han.

Les på E24+

Børskommentar: Slik kan du sikre deg mot børsfallet som kanskje ikke kommer

Internasjonal oppgang

Ute i verden tror TBU at veksten for året vil ta seg opp, men peker på flere risikoer.

– Risikobildet preges fortsatt av usikkerhet om fremtidige handelsrelasjoner mellom land, selv om den fremforhandlede avtalen mellom Kina og USA gir positive signaler.

– Høy gjeld i finanssektoren, særlig i USA, bidrar til usikkerheten rundt den finansielle stabiliteten, skriver utvalget.

Les også

Stor streikevilje blant bussjåfører - varsler hard kamp for lønnsøkning

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Lønnsoppgjøret
 2. Lønnsoppgjør
 3. Konsumprisindeksen
 4. Lønn
 5. Inflasjon
 6. Varehandel

Flere artikler

 1. Forskjeller i lønnsveksten: Disse ble lønnstapere

 2. Fagforeninger reagerer på lønnsforskjeller: – Provosert

 3. NHOs lønnskrav: – Vi må se to-tallet

 4. Viruskrise kan spolere lønnsfesten

 5. Lønnsoppgjøret: Du kan få minst 15.000 kroner