Laber vekst i norsk økonomi

Den økonomiske veksten i Norge vil ikke ta seg opp før i 2011, spår SSB.

Publisert: Publisert:

Statistisk sentralbyrå (SSB) regner ikke med at veksten i Norge vil ta seg opp før i 2011. Det kommer frem i SSBs siste rapport for norsk økonomi.

Les også: - Boligprisene vil stige neste år

Ifølge prognosene vil veksten i BNP ende på 2,3 prosent i 2008. I 2009 og 2010 spås det en vekst på henholdsvis 2,0 og 1,8 prosent. Først i 2011 tror SSB at økonomien vil ta seg opp igjen og forventer da en vekst på 2,5 prosent.

Les også: SSB spår rentenedgang i 2009

Svakere enn i 2007

Veksten i første halvår i år har vært vesentlig svakere enn i 2007 og også lavere enn den trendmessige veksten for norsk økonomi, heter det i rapporten.

Riktignok økte bruttonasjonalprodukt for fastlandsøkonomien fra første til andre kvartal i 2008 med 3,9 prosent regnet som årlig rate, men det har sammenheng med at produksjonen falt litt i første kvartal.

Les også: - Inflasjonen faller neste år

Konjunkturomslag

Ser man på halvårstallene, fremkommer det at avdempningen i BNP-veksten var meget klar, noe som styrker inntrykket av at et konjunkturomslag har funnet sted.

Det er særlig husholdningenes etterspørsel og næringslivets investeringer i fastlands-Norge som vokser mindre enn i 2007.

Veksten i samlet import har flatet ut og bekrefter dermed vekstomslaget i norsk økonomi, skriver SSB.

Les også: - Ledigheten vil stige

Flere nyheter på E24.

Publisert: