- Regjeringen vil ikke hindre kredittverdige å få lån

Men Finansdepartementet ønsker at færre skal låne over pipa.

BER OM FORSLAG: Finansminister Siv Jensen og hennes statssekretær Jon Gunnar Pedersen har bedt Finanstilsynet om forslag til å bremse gjeldsveksten.
  • Johann D. Sundberg
  • Jostein Nissen-Meyer
Publisert:

Finansdepartementet ber Finanstilsynet komme med en smørbrødliste med tiltak som skal bremse veksten i husholdningenes gjeld og boligprisene.

– Vi ser som alle andre at høy husholdningsgjeld og høye boligpriser har økt risikoen for finansiell ustabilitet, sier statssekretær Jon Gunnar Pedersen i Finansdepartementet til E24.

Les også

Siv Jensen vil ha tiltak mot boligprisveksten

– Dette er forhold man er nødt til å være i forkant om. Vi ser at husholdningsgjelden er på et veldig høyt nivå, Det er ikke noen umiddelbar fare. Rentene er lave og vil trolig forbli lave lenge. Men det er Finansdepartementets jobb å være bekymret, sier han.

Deler uroen

– Den uroen som Finansdepartementet gir uttrykk for deler vi. Som Finanstilsynet også tidligere har gitt uttrykk for, så gir veksten i boligpriser og husholdningenes gjeld grunn til uro, sier direktør i Finanstilsynet, Morten Baltzersen, til E24.

SKAL VURDERE TILTAK: Direktør i Finanstilsynet, Morten Baltzersen.

– Hva slags tiltak kan det eventuelt være snakk om, vil det kunne bli aktuelt å øke egenkapitalkravet?

– Det kan jeg ikke si noe om nå. Det vil Finansdepartementet få opplyst i svarbrevet.

– Vil ikke gjøre det vanskeligere

Pedersen ønsker i dag ikke å gå i detalj om hvilke forslag har regner med å få fra Finanstilsynet innen svarfristen som er satt til 16. mars.

– Vi ber om tiltak som virker på aggregert nivå. Vi ønsker ikke å gjøre det vanskeligere for kredittverdige husholdninger å få lån. Vi ønsker heller ikke å frata bankene deres ansvar for kredittvurderingen. Vi ber om forslag om tiltak som likevel kan dempe veksten i husholdningenes gjeld, sier Pedersen.

Hvis regjeringen ikke ønsker å innføre strengere formelle krav til den enkelte låntager i form av egenkapitalkrav eller krav om maksimal belåning i forhold til inntekt, kan generelle krav til bankene være et alternativ.

En mulig løsning for Finanstilsynet og Finansdepartementet kan være å stramme inn på reglene for hvordan bankenes kapitalkrav beregnes. For eksempel slik at en bank har gitt forholdsvis mange lån med svak sikkerhet får strengere krav enn banker som har relativt sett færre slike lån.

Tre dager før rentemøte

Men Pedersen ønsket i dag ikke å kommentere de forslagene som kommer fra Finanstilsynet senere i måneden.

Den svarfristen Finanstilsynet har fått er satt tre dager før Norges Banks neste rentemøte. Da skal også Norges Bank gi Finansdepartementet råd om den motsykliske kapitalbufferen som nå er på en prosent skal endres.

Pedersen sier det er tilfeldig at forslagene fra Finanstilsynet vil komme kun få dager før Norges Banks møte.

Avventer behandling av skatte-utvalg

Pedersen understreker at regjeringen også jobber med tiltak for å bedre balansen i boligmarkedet både på tilbudssiden og på forbrukersiden.

– Dette er tiltak Finansdepartementet samarbeider med andre departementer om, sier han.

– Vurderer dere endringer i skattesystemet også?

– Når det gjelder skatt så er det noe vi vil komme tilbake til. Vi regner med å kunne komme tilbake ganske raskt i forhold til Scheel-utvalgets innstilling, sier Pedersen.

Scheel-utvalgets forslag til endringer i skattesystemet, som blant annet inneholder en viss skjerpelse av formuesbeskatningen av bolig, beskatning av utleieinntekter og redusert skattefradrag for gjeldsrenter, er nå ute til høring med svarfrist like over påske.

– Kan regjeringens forslag komme allerede i vår eller til høsten?

– Regjeringen har ikke tatt stilling til tidsplanen, sier Pedersen.

Les også

– Fare for at det vil gå en kule varmt i boligmarkedet

Les også

Utsikter til enda lavere renter i Norge: «Vi får håpe finansministeren er forberedt»

Les også

- Vi forventer mer moderat prisutvikling fremover

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Finanstilsynet presenterer gjeldstiltak før børsåpning

  2. Nå kan hun få tre råd som gjør det vanskeligere å låne

  3. Utsikter til enda lavere renter i Norge: «Vi får håpe finansministeren er forberedt»

  4. Finanstilsynet: Våre forslag er midlertidige

  5. Slik tror ekspertene Siv vil bremse gjeldsveksten