DNB tror Olsen hever renten til høsten

Utviklingen i internasjonal økonomi vil bli bedre enn Norges Bank tror, spår sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets.

VENTER RENTEHOPP: Sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets tror navnebror og sentralbanksjef Øystein Olsen setter renten opp igjen på rentemøtet i august.
  • Anna Sandvig Brander
Publisert:

- Vi ble tatt på senga. Vi mente ikke dette var berettiget, sier sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets til E24.

Dørum snakker om rentekuttet fra Norges Bank forrige onsdag, da styringsrenten ble satt ned med 0,25 prosentpoeng til 1,5 prosent, til de fleste økonomers store overraskelse.

Nå har støvet lagt seg, og DNBs økonomer kikket i krystallkulen. Der ser de flere grunner til at Olsen vil måtte reversere mars-kuttet allerede på rentemøtet i august, og sette renten opp til 1,75 prosent igjen.

Les også: Kutter renten til 1,5 prosent

Kronedrevet

En viktig grunn til at renten ble satt ned, er at kronen opp mot rentemøtet var på de sterkeste nivåene siden 2003. Fremover vil kronen svekkes, og dermed også argumentet for å holde renten nede, tror Dørum.

I DNBs nye prognoser anslår han at kronen skal svekke seg til 7,60 mot euro, og deretter ligge relativt stabilt på dette nivået. Tirsdag koster én euro til sammenligning rundt 7,59 kroner.

Den andre hovedårsaken til at renten vil bli satt opp, er at stemningen i det internasjonale finansmarkedet vil bedre seg i større grad enn Olsen har sett for seg i løpet av de nærmeste månedene, tror Dørum.

- Når vi kommer til juni tror vi at verden vil fortone seg lysere enn det den gjør nå. Forventningene til renten ute vil være høyere, og risikopåslagene i pengemarkedene vil være lavere, sier han.

Særlig tre faktorer vil bidra til å heve stemningen, ifølge DNB:

  • Hard landing i Kina unngås.
  • Resesjonen i eurosonen blir mild og kortvarig.
  • Gode makrotall fra USA trekker opp.

- Vil ha inflasjonen opp

- FORVIRRENDE: - Kommunikasjonen fra Norges Bank er forvirrende, mener sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken Markets.

Knut Anton Mork, sjeføkonom i Handelsbanken Markets, deler ikke DNBs syn på at renten skal opp med det første.

I sine nyeste prognoser, som ble lagt frem i en rapport ved ukestart, anslår han at styringsrenten får stå urørt på 1,5 prosent minst et år frem i tid.

Dette synet viker 0,5 prosentpoeng fra DNBs, ettersom storbanken anslår at renten skal opp i 2,0 prosent om et år.

- Vi har nå inntrykk av at Norges Bank likevel legger betydelig vekt på inflasjonsmålet, og at de ikke lenger konsekvent overvurderer inflasjonen slik de lenge har gjort. De innser at inflasjonen er lav, og mener det er viktig å få den opp, sier Mork til E24.

Norges Bank styrer etter et inflasjonsmål på 2,5 prosent. Dit kommer inflasjonen imidlertid ikke i løpet av Norges Banks prognoseperiode, som går frem til 2015.

Den underliggende inflasjonen (KPI-JAE) anslås i Pengepolitisk rapport til 1,25 prosent i år, 1,5 prosent i 2013, 2 prosent i 2014 og 2,25 prosent i 2015.

- Antakelig vil dette få Olsen til å holde renten i ro på 1,5 prosent, sier Mork, som samtidig understreker at situasjonen er usikker.

I likhet med flere andre økonomer reagerer han på det han betegner som forvirrende kommunikasjon fra Norges Bank, som gjør det vanskelig å tolke hvordan sentralbanken vil reagere på økonomiske nyheter. I tillegg er det risikofaktorer som kan trekke renten i begge retninger, forklarer Mork.

På den ene siden kan Norges Bank ha undervurdert lønnspresset, som følge av blant annet flaskehalser som kan oppstå ved at alt som er relatert til olje ekspanderer.

- Det er også en risiko for at det kan gå verre i resten av Europa enn det sentralbanken venter. I tillegg er det en risiko for at kronen styrker seg.

Les også: - Dette kan skade tilliten til Norges Bank

Også Dørum legger vekt på at det knytter seg betydelig usikkerhet til DNBs nye prognose.

Til tross for at sentralbanksjefen så langt har lykkes i å svekke kronen, og den ennå er i overkant av 10 øre svakere enn før rentemøtet, er det nemlig langt fra sikkert at dette vil vedvare.

- Det er en dristig øvelse å styre kronen med pengepolitikken. Man kan lykkes der og da, men om det fortsetter gjenstår å se. Når internasjonale aktører ser at Norges Bank kutter renten fordi kronen blir for sterk, kan det tenkes at de forsøker å dytte kronen videre ned. Dette kan være en invitasjon til spekulative angrep.

Dette kan føre til en kronestyring ned mot mellom 7,30 og 7,40 kroner per euro, dersom spekulantene kaster seg over den norske valutaen.

- I så fall kan vi glemme renteheving.

Les også:

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Rører ikke renten

  2. Sjeføkonom: - Norsk økonomi tilsier 5 prosent rente

  3. Rentemøtet i Norges Bank: Kan gi hint om neste rentehopp

  4. Handelsbanken: – Norges Bank risikerer å undergrave sin troverdighet

  5. - Dette kan skade tilliten til Norges Bank