Oljefondet «flytter» milliarder til den tredje verden

Oljefondet vraker Europa til fordel for fremvoksende økonomier.

Mexico
  • Jo Andre Aakvik
  • Johann D. Sundberg
Publisert:

- Strategiendringen er den største siden fondets aksjeandel ble økt til 60 prosent.

Slik beskriver sjefen for Oljefondet, Yngve Slyngstad, den strategiendringen Oljefondet nå er i ferd med å gjennomføre.

For to år siden var Oljefondets obligasjonsinvesteringer plassert i den tradisjonelt «industrialiserte» verden - i l USA, Canada, Australia, New Zealand, Japan og Europa.

På bare to år dekker obligasjonsinvesteringene en langt større del av verdenskartet.

Aktiviteten i Europa reduseres til fordel for andre regioner, først og fremst Asia og Latin-Amerika.

På sikt skal Oljefondets andel av investeringer i Europa reduseres fra 53 prosent i 2011 til 40 prosent. Endringene startet i 2012, og andelen investeringer på Kontinentet ble redusert til 48 prosent.

Noe av pengene som tidligere gikk til Europa har gått til USA og Canada.

Men endringen fører også til at fondet plasserer betydelige midler i land og regioner fondet tidligere har holdt seg unna.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

NYE LAND: Landene i blått er de hvor Oljefondet hadde investert i statsobligasjoner ved utgangen av 2010. Landene i grønt er de hvor Oljefondet har investert i statsobligasjoner i løpet av 2011 og 2012.

Satser i Mexico

Strategiskiftet har de siste to årene ført rundt 20 nye land på listen over Oljefondets statsobligasjoner.

Bare i 2012 kom 11 nye land på listen over nasjoner hvor Oljefondet kjøper statsobligasjoner.

Blant de nye landene på Oljefondets liste er Mexico det største. Her har Yngve Slyngstad og hans team satset 21,7 milliarder kroner.

Mexico kom inn i porteføljen allerede i 2011, med da med beskjedne 2,8 milliarder kroner. I løpet av 2012 økte satsingen med 18,9 milliarder kroner.

Videre er det investert 20,6 milliarder i Sør-Korea og 16,4 milliarder kroner i russiske statsobligasjoner.

Ny type risiko

Ved å satse i nye land møter Oljefondet en ny type risiko.

Landene er i mange tilfeller langt mindre stabile enn landene hvor fondet tradisjonelt har investert tungt.

I Mexico, for eksempel, pågår det en regulær væpnet konflikt mellom landets militære styrker og rivaliserende narkotika-karteller.

Forsøket på å slå ned på narkotikatrafikken har ført til at flere ledere av narkotika-kartellene er blitt arrestert og dermed har konflikten økt i omfang med utstrakt forekomst av kidnappinger, vold og korrupsjon.

Lite i Afrika

Det eneste kontintet som er så godt som urørt av Oljefondets investeringer i statsobligasjoner er Afrika, hvor det kun er Sør-Afrika som er «tilgodesett» med norske oljepenger.

Utenfor presentasjonen av Oljefondets resultater for 2012 stod en gruppe aktivister fra Changemaker og Kirkens Nødhjelp for å protestere på manglende investeringer i Afrika.

- Vi har sett positivt på investeringer i Afrika - vi har betydelige investeringer i allerede, om lag 16,4 milliarder om jeg husker riktig, kommenterte Slyngstad på spørsmål fra Vårt Land om demonstrasjonene.

- Vi ser for oss at i 10-året fremover vil våre investeringer i denne regionen øke betydelig, sa Slyngstad.

Utover statsobligasjoner i Sør-Afrika, har Oljefondet investert i aksjer i Marokko, Egypt og Kenya.

Les også:

  • Oljefondet tjente 447 milliarder i fjor
  • Kirkens Nødhjelp vil ha investeringer i u-landKirkens Nødhjelp vil ha investeringer i u-land
  • - Avkastningen fra oljefondet blir lavere i fremtiden
Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Derfor investerer du og jeg21 milliarder i Mexico

  2. Oljefondet tjente447 mrd. kroner i fjor

  3. Oljefond-sjefen: Mindre friske oljepenger inn i fondet

  4. Spår dystert år for Oljefondets største investering

  5. Bare eiendommene kastet av seg: Oljefondet tapte 73 milliarder